Basisschool De Taaltuin

Verder bouwen op de aanpak van de schakelklassen staat centraal. Door ouders intensief te betrekken en door taalvaardigheid in de breedste zin als uitgangspunt te nemen, ziet De Taaltuin de prestaties van kinderen op alle niveaus verbeteren. Leerkrachtgedrag is hierbij bepalend.

De leerkrachten zijn de spil in de Verlengde Leertijd. Zij benutten alle instrumenten en mogelijkheden die de taalvaardigheid en rekenvaardigheid positief beïnvloeden. Dat biedt voor elk kind uitdagend onderwijs.

Om deze inhoudelijke uitgangspunten praktisch vorm te geven, zijn de twee groepen zeven en twee groepen acht samengevoegd tot één grote groep zeven en één grote groep acht. Iedere groep heeft twee lokalen en drie leerkrachten. In een integraal programma werken de drie leerkrachten in afwisselende samenstelling aan de gestelde doelen, afhankelijk van de stof en soms ingedeeld in niveaugroepen.

De grote winst van deze manier van werken in de VLt is dat er tijdens de schooluren tijd ingeroosterd wordt voor leergesprekken met de leerlingen, gesprekken met ouders, intensieve voorbereiding en analyse, overleg met externen, observaties (ook door meer leerkrachten in de klas) en uitwerken van programma’s. Dit zorgt ervoor dat leerlingen gericht en zinvol werken aan hun competenties, voor ieder vak een goed voorbereide leerkracht treffen en in een uitdagende - en functionele omgeving kunnen werken. Op deze wijze voelen de leerlingen zich uitgedaagd en competent en gaan daardoor met meer plezier naar school.

Ondanks (of dankzij?) de langere schooldagen is de sfeer in de bovenbouwgroepen beter dan ooit.

Leerlingen van De Taaltuin vertellen...

"Hallo wij zijn Mahnoor en Selena van groep acht. Wij hebben van 08.00 uur tot 15.30 uur school. Behalve op woensdag, dan hebben wij van 08.00 uur tot 12.15 uur school. Ondanks dat wij zoveel school hebben is het toch wel leuk, want als wij een werkstuk of een spreekbeurt houden dan gaan wij met de hele klas naar de bibliotheek Waterweg.

Wij besteden meer tijd aan verschillende vakken. Bij rekenen hadden we bijvoorbeeld één uur de tijd om het te maken en nu anderhalf uur, en het is ook beter voor ons en niemand moppert dat wij te weinig tijd hebben.

Wij zijn het helemaal eens met de Verlengde Leertijd, omdat het leerzaam en leuk is.”

 

Meer informatie over de uitwerking op De Taaltuin kunt u verkrijgen via Betty van Dam, directeur: b.vandam@primoschiedam.nl.


Deel deze pagina: 
Print Doorsturen Maak pdf