U bevindt zich hier:

‘Gezinsopvang voor jonge moeders en hun kind; Inventarisatie van mogelijkheden en beperkingen’.

Is opvang in gezinnen een passende vorm van opvang en begeleiding voor jonge moeders (tot 24 jaar) en hun baby? Hulpverleners die betrokken zijn bij de problematiek van jonge moeders opperen dit regelmatig. In opdracht van Siriz (voorheen VBOK) in samenwerking met het ministerie van VWS presenteerde JSO de resultaten van dit onderzoek in een rapport.

JSO onderzocht verschillende mogelijkheden om jonge moeders (tot 24 jaar) en hun kind in gezinsverband op te vangen, afhankelijk van de zwaarte van de problematiek:

  • vrijwillige plaatsing in gastgezinnen;
  • moeder en kind gezamenlijk opnemen in een pleeggezin;
  • opname in gezinshuizen (24 uurs zorg).

Daarnaast zijn jonge moeders geïnterviewd en good practices gezocht. Ook het juridische en methodische kader is omschreven. De resultaten zijn terug te vinden in het rapport ‘Gezinsopvang voor jonge moeders en hun kind; Inventarisatie van mogelijkheden en beperkingen’, dat gericht is op beleidsmakers op nationaal, provinciaal, lokaal en instellingsniveau.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek(srapport) kunt u terecht bij Geeske Hoogenboezem, wetenschappelijk medewerker bij JSO, E g.hoogenboezem@jso.nl, T 0182 547758.

Dossiers:Jeugdzorg

Geplaatst: 11 oktober 2011


Deel deze pagina: 
Print Doorsturen Maak pdf