U bevindt zich hier:

Lespakket 'Kinderparticipatie voor ROC opleidingen'

Kinderparticipatie staat voor het serieus nemen van de mening en de wensen van kinderen. Bij kinderparticipatie gaat het voornamelijk om de benaderingswijze van kinderen. Van leidsters in de kinderopvang vraagt dit een houding waarin signaleren, letten op non-verbale houding van kinderen, de mening van kinderen ruimte geven, luisteren naar kinderen en overleggen met kinderen centraal staat.

Kinderparticipatie ondersteunt de opvoeding van kinderen tot mondige burgers. Kinderen leren opkomen voor zichzelf, leren onderhandelen en leren dat hun mening er ook toe doet. Het geeft kinderen daadwerkelijke invloed op hun dagelijkse leefomgeving. Het respect voor kinderen staat dan ook hoog in het vaandel bij kindercentra die met kinderparticipatie werken.

Kortom, kinderparticipatie is een onderwerp wat binnen de kinderopvang en met name in de buitenschoolse opvang centraal staat. De buitenschoolse opvang is voor kinderen de eigen vrije tijd, en het is logisch als zij dan mee kunnen denken over de invulling van deze vrije tijd. Steeds meer wordt kinderparticipatie ervaren als een houdingsaspect in het werken en steeds minder als losse activiteit. In de pedagogische beleidsplannen voor de buitenschoolse opvang wordt kinderparticipatie als rode draad verwerkt. Van belang wordt dat leidsters en aankomende leidsters zich bewust zijn van kinderparticipatie en de werking ervan.

JSO heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van materialen en implementatie van kinderparticipatie. Daarnaast wil JSO opleidingen informeren en handvatten bieden om kinderparticipatie bij aankomende leidsters te introduceren. Daarom is een lespakket samengesteld voor ROC’s. Een onderdeel hiervan is het geven van gastlessen door een gastdocent van JSO. In de eindtermen van de opleidingen SPW en SCW sluit het onderwerp kinderparticipatie aan bij de modules 314, 309 en 204

JSO heeft een lessenpakket ontwikkeld voor docenten van de SPW en SCW (en SPH) waarin het onderwerp kinderparticipatie centraal staat. De lessenserie bestaat uit twee lessen van 1½ uur. De eerste les kan door een gastdocent van JSO verzorgd worden, voor de tweede les is het materiaal voor de docent aanwezig. De gastdocent is ervaren op het terrein van kinderparticipatie. Naast de lessenvoorbeelden zijn er ook tal van literatuur en praktijkvoorbeelden te vinden in het lespakket.

De inhoud van het lespakket bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

  • video over kinderparticipatie waarin het onderwerp praktisch wordt uitgebeeld 
  • theoretische informatie over kinderparticipatie (achtergrond, waarom, effecten, leeftijd) 
  • kennismaken met praktische methoden om kinderparticipatie vorm te geven 
  • houding van de leidster (eigen mening leren loslaten, luisteren, gesprekstechnieken) 
  • praktische opdracht (en) voor in het werkveld 
  • casussen

U kunt het lespakket hier downloaden: 'Kinderparticipatie voor ROC opleidingen'. / Reader 'Wat wij te zeggen hebben' voor leerlingen en docent

Meer informatie

Neem voor meer informatie over kinderparticipatie contact op met Moniek Mors, trainer, T 0182 547861, E m.mors@jso.nl.

Dossiers:Kinderopvang

Geplaatst: 01 december 2003


Deel deze pagina: 
Print Doorsturen Maak pdf