Week van Kinderen Veilig

Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld. Dat zijn 3 op de 100 kinderen, gemiddeld 1 in iedere schoolklas. De aanpak van kindermishandeling vraagt om een proactieve houding. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik vraagt daarom uw hulp om kindermishandeling een halt toe te roepen, in de week van Kinderen Veilig van 17 tot en met 21 november.

Ouders met psychische problemen

In Nederland zijn er 864.000 ouders met psychische problemen. Hun kinderen lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van geestelijke gezondheidsproblemen of een verslaving, zo blijkt uit onderzoek. Deze gegevens onderstrepen het belang van docenten en hulpverleners om de ‘Kindcheck’ uit te voeren. Zo komen meer kinderen in beeld die kans lopen op verwaarlozing of mishandeling.

Sluitende aanpak ouderenmishandeling

Gemeenten hebben hun visie op de aanpak van huiselijk geweld vastgelegd in een regiovisie. De inbedding van aanpak ouderenmishandeling in hun lokale beleid hoort hier ook bij. Gemeenten regisseren en faciliteren, maar kunnen hun visie alleen uitvoeren in samenwerking met hulpverleningsinstanties, AMHK, politie en justitie, en welzijns- en zorgorganisaties. Welke elementen zijn van belang voor een sluitende aanpak?
1 2 3 11 12
Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
Zoek in blog/nieuws