Transformeren is ook normaliseren

De decentralisatie van jeugdhulp naar de gemeenten is in volle gang. Maar naast de transitie krijgen gemeenten ook een inhoudelijke opdracht. Zo wordt er in de nieuwe Jeugdwet gesproken over ‘demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren’. JSO-adviseur Marjan Möhle analyseerde op basis van gesprekken met ouders hoe gemeenten en jeugdhulp-professionals ouders en jeugd nog beter kunnen ondersteunen door onnodig problematiseren en etiketteren tegen te gaan (Ouderschapskennis, juni 2014).

Concurrerende zorgorganisaties vormen risico voor wijkteams

Sociale wijkteams moeten ervoor waken dat zorgaanbieders hun invloed niet gebruiken om hun klantenbestand uit te breiden. Zorgexperts zouden het contact met het wijkteam kunnen aanwenden voor extra doorverwijzingen naar hun eigen organisatie. Daarvoor waarschuwt het KPMG naar aanleiding van hun onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. “Die vrees is niet ongegrond”, meent adviseur Vincent Kokke (JSO). Hoe waarborgen gemeenten en sociale wijkteams de kwaliteit van de zorg in een kluwen van organisaties met eigen belangen?

Veel onzekerheid over handelen bij vermoedens kindermishandeling

Veel beroepskrachten worstelen met dilemma’s bij vermoedens van kindermishandeling. Deze dilemma’s belemmeren in het kunnen en durven handelen aan de hand van de meldcode. Welke dilemma’s en onzekerheden spelen een rol bij het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld? De eerste resultaten uit een nieuw onderzoek onder aandachtsfunctionarissen.

'Collectief transformatieproces begint bij individuele doelen'

Het collectieve doel van de transitie en transformatie vraagt om de inzet van individuen. "Je bént niet het collectief", stelt Marinus Knoope. Hij ontwikkelde de 'creatiespiraal', een praktisch model dat inzicht geeft in persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke transformatieprocessen. Knoope stelt dat het belangrijk is om je individuele rol en bestemming in deze grote veranderprocessen te vinden en vast te houden. Ook als het moeilijk is om doelen te verwezenlijken die niet direct uit jezelf komen.
1 2 3 8 9
Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
Zoek in blog/nieuws