BASTA! brengt 12-minners met risicovol gedrag in beeld

Nog op de basisschool en dan al de politie op de stoep. Bijvoorbeeld vanwege vandalisme, diefstal of een ernstige vechtpartij. Kattenkwaad of een voorbode van een criminele carrière? Dankzij methodieken voor vroegsignalering kunnen 12-minners met risicovol gedrag beter gevonden en geholpen worden. Dit biedt kansen voor hulpverleners om vat te krijgen op deze tot voor kort vaak ongrijpbare groep kinderen, meldt Secondant, het e-magazine van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid.

‘Alles draait om voorbereiding van medewerkers op de nieuwe tijd’

‘Inzet op civiel effect. De nieuwe Wmo en de professional’ is de titel van het essay dat Kees Verhaar (JSO) woensdag 3 september presenteert bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling in Den Haag. In een paneldiscussie op de bijeenkomst komen interessante inzichten naar voren over deze nieuwe rol van beroepskrachten en hun bestuurders.

6 bedreigingen voor goede zorg LVB-jongeren

Naar schatting heeft 15% van de Nederlandse jongeren een licht verstandelijke beperking (LVB). Maar liefst 40.000 jongeren hebben te maken met zware problematiek, wat langdurige gespecialiseerde hulp noodzakelijk maakt. Dit is een van de specifieke doelgroepen waar gemeenten vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijk voor zijn. Uit onderzoek van JSO onder 30 gemeenten blijkt dat veel gemeenten deze groep nog niet scherp op hun netvlies hebben staan. 6 risicofactoren op een rij die goede zorg voor deze jongeren in de weg staan.

Wmo als innovatieve investering in onze democratie

De komst van de nieuwe Wmo stelt nieuwe eisen aan de competenties van de professional. Die moet een weg weten te vinden in een nieuwe institutionele setting en (nog meer) gaan samenwerken, bijvoorbeeld in sociale wijkteams. Bovendien vraagt dit van de professional om zich zodanig te ontwikkelen dat de eigen inzet aansluit bij de beleidstheorie die aan de nieuwe Wmo ten grondslag ligt. Kees Verhaar (JSO) meent dat de grootste uitdaging is om bij dat alles de verbinding met de burgers te bewaren.
1 2 3 9 10
Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
Zoek in blog/nieuws