“Respecteer de culturele traditie en wees toch vernieuwend”

In de aanloop naar de transities in 2015 staat de Deense aanpak volop in de belangstelling. Volgens Lone Leth Larsen, Deens cultureel adviseur van de EU, staan bestuurders voor de uitdaging om burgers mee te krijgen in de cultuuromslag. “Je hebt de interactie met de wereld om je heen nodig om innovatief te blijven”, stelt ze, “met respect voor culturele identiteit.”

‘Een vast punt in de wijk waar je altijd kunt binnenlopen’

Casemanager Dani van Kralingen over de meerwaarde en uitdagingen van de werkwijze van ‘haar’ wijkteam Rijswijk Midden. Een kijkje in de keuken van dit sociale wijkteam, dat sinds januari 2014 operationeel is.

Zelfredzaamheid in kaart

De Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) is een instrument voor professionals in de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en verwante werkvelden om de zelfredzaamheid van cliënten snel en volledig in kaart te brengen. JSO-adviseur Vincent Aelbers: “De matrix past in de lijn van de huidige ontwikkelingen, waarin de overheid inzet op participatie. Ook bij kwetsbare groepen wordt eerst gekeken naar wat ze zelf kunnen doen en in hoeverre hun omgeving ze kan ondersteunen. Het gebruik van de matrix helpt daarbij.”

Samen eten in Week tegen Eenzaamheid

Naar schatting voelt 8 procent van de Nederlandse bevolking zich aanhoudend ernstig eenzaam. Reden voor staatssecretaris Van Rijn (VWS) voor de lancering van een nationaal actieplan. Van 25 september t/m 3 oktober is er in het hele land ook aandacht voor eenzaamheidsproblematiek. Deze week organiseren veel gemeenten activiteiten in het kader van de nationale Week tegen Eenzaamheid. Met de ‘Langste Eettafel van Nederland’ als grootschalig, gezamenlijk initiatief.
1 2 3 10 11
Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
Zoek in blog/nieuws