Succesfactoren bij het werken aan inclusieve wijken

In een inclusieve wijk hanteren bewoners en voorzieningen het principe: iedereen telt mee! Het gaat erom dat iedereen kan participeren en de mogelijkheid krijgt om zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te behouden. Een mooi ideaal, maar is dit wel haalbaar?

Burgerkracht in de informele zorg: 5 uitdagingen

Nu de overheid flink bezuinigt op professionele zorg, wordt er een steeds nadrukkelijker beroep gedaan op informele zorg in de vorm van mantelzorg of vrijwilligerswerk. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot. De 5 belangrijkste uitdagingen op een rij.

Vechtscheiding: 4 inzichten voor gemeenten

Naar schatting maken jaarlijks zo’n 3.500 kinderen een vechtscheiding mee. Op dit moment hebben rond de 16.000 kinderen in Nederland ernstig last van de vechtscheiding van hun ouders. Een probleem dat ook door de landelijke overheid op de kaart is gezet. Waar kunnen gemeenten rekening mee houden in het kader van beleid en zorg voor gezinnen in een vechtscheiding? Een viertal inzichten.

‘Belangrijk dat we ons niet vastbijten in de 18 jaar-grens’

In het project ‘I’m Ready’ formuleerden jongerenteams hoe de weg van jongeren uit de jeugdzorg naar zelfstandigheid verbeterd kan worden. De geformuleerde aanbevelingen brachten de jongerenteams ook naar voren bij een hoorzitting in de Tweede Kamer. Mede daardoor is een motie aangenomen die stelt dat jongeren uit de jeugdzorg een plek moeten krijgen in de Wmo-plannen. Een reactie vanuit het lokaal bestuur op de aanbevelingen van de jongeren, door Roos van Gelderen, wethouder in Leiden.
1 2 3 7 8
Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
Zoek in blog/nieuws