Sophie de Valk (Adviseur JSO) verdedigt op 6 februari 2019 haar proefschrift Under Pressure – Repression in Residential Youth Care in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. In haar proefschrift gaat Sophie in op een aspect dat de effectiviteit van residentiële instellingen bedreigt, namelijk repressie.

Door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek komt Sophie tot een definitie en oorzaken van repressie in de residentiële jeugdzorg. Deze inzichten geven handvatten om repressie in de praktijk te herkennen en zo nodig te verminderen. JSO gebruikt deze inzichten om instellingen in de residentiële jeugdzorg te ondersteunen in onder andere het verminderen van beheersmatig werken en het vergroten van de autonomie van de jongeren en het gezin.

Deel dit artikel
Meer informatie?

Contact Sophie de Valk

17 januari 2019