Meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk, vertrouwen en minder en overzichtelijke regels, dat zijn de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet die in 2019 ingaat. Dit heeft impact op uw lokale situatie en uw inwoners. Gemeenten worden verantwoordelijk voor deze wet. JSO zien kansen om ruimtelijke vraagstukken te verbinden met sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Heeft u de wet al op het netvlies? En ziet u de kansen die wij ook zien? Landelijk is nog weinig bekend over het verbinden van sociaal-maatschappelijke vraagstukken met ruimtelijke vraagstukken en wat dat vraagt. Iedere ambtenaar moet uitvinden welk handelingsrepertoire het beste past in de specifieke context. Veel gemeenten zijn in reactie daarop op zoek naar een andere rolopvatting, andere handelingsperspectieven, andere kennis en een andere cultuur. Ze bewandelen een nieuwe weg naar een nieuwe omgeving, zonder TomTom.

Wij doen dit graag met de mensen waar het om gaat: met inwoners de omgeving vormgeven. Alleen als je écht met elkaar in gesprek gaat en naar elkaar luistert, kunnen mensen hun argumenten kracht bij zetten en goede afwegingen maken. Wij hebben hiervoor de methoden en het netwerk in huis: wij weten mensen in wijken, buurten en kernen te bereiken en te verbinden. Zo ondersteunen wij momenteel een Zuid-Hollandse gemeente om voor hun nieuwe bomenbeleid écht in gesprek te komen met inwoners.

De les uit het sociaal domein is om daar nu alvast ‘onder de radar’ mee te experimenteren en niet te wachten op de invoeringsdatum. Voorkomen is beter dan genezen. Op die manier heeft u de tijd om uw eigen rolopvatting, handelingsrepertoire, kennis en cultuur te ontwikkelen. Laat dit nou net iets zijn waar het sociaal domein en JSO ruime ervaring mee hebben: het vinden en betrekken van mensen die u anders nooit spreekt, het verbinden van (leef)werelden en het realiseren van een integrale aanpak, bijvoorbeeld door thema’s als sociale cohesie en inclusie te agenderen.

Dit kan niet op de automatische piloot. Een nieuwe aanpak en samenwerking vraagt om tijd. Het voordeel is natuurlijk dat u nog twee jaar de tijd heeft. Wij gebruiken deze tijd graag om met u en inwoners in gesprek te gaan. Wij geloven dat wanneer je in met elkaar in gesprek blijft en het doel voor ogen houdt, participatie en integraal werken ‘vanzelf’ werkelijkheid worden.

Nieuwsgierig hoe wij dat doen? Neem contact met ons op!

Meer weten?

Contact Fenneke de Graaf

Deel dit verhaal