De overheid wil graag dat alle burgers die kunnen werken dat ook gaan doen. Met een aantrekkende economie lijkt dat voor steeds meer mensen te lukken. In de praktijk blijkt er voor bepaalde doelgroepen een te grote kloof bestaat tussen willen werken en kunnen werken. Gemeenten zijn hard op zoek naar nieuwe concepten om mensen weer aan het werk te krijgen. JSO heeft zich voorgenomen om nieuwe kansen voor kwetsbare doelgroepen te helpen ontwikkelen.

Kloof kwetsbare groepen

Het is wordt steeds duidelijker dat de economische crisis voor steeds meer mensen op haar retour is. Er ontstaan hierdoor steeds meer kansen op de arbeidsmarkt, maar dat geldt echter niet voor iedereen. Voor sommige mensen is het verlangen naar een baan niet gemakkelijk waar te maken. Jongeren en ouderen die weinig opleiding hebben genoten, mensen met een flexibel arbeidscontract en mensen met een arbeidsbeperking of een slechte gezondheid zijn hier het meest kwetsbaar. Voor hen zijn de lonen vaak het laagst en de werkloosheid het hoogst. Gemeenten ervaren dat het geen eenvoudige opgave is als de opleiding en motivatie van jongeren en ouderen niet aansluit op de aanwezige banen of gevraagde vaardigheden. Bestaande concepten en aanpakken blijken vaak niet te werken om de kloof voor kwetsbare doelgroepen te dichten.

Kansen verbeteren

JSO zet zich al jaren in om ambtenaren, zorg- en welzijnprofessionals en ondernemers te helpen om kansen voor kwetsbare doelgroepen te verbeteren. Dit doen we vaak door het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen en het ontwikkelen van nieuwe interventies. Daarnaast zijn we gestart met het in kaart brengen wat de kansen zijn om kwetsbare jongeren en volwassenen aan het werk te krijgen.

Leren door experimenteren

Veel mogelijkheden worden ingeperkt door het niet erkennen dat bestaande oplossingen wel vertrouwd zijn maar niet altijd werken. Het ontwikkelen van een good practices begint vaak met lef en de behoefte om iets te doen. Het ontwikkelen van een gezamenlijk experiment kan uw inzicht en succes vergroten. JSO zal in de komende periode met ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in beeld brengen welke nieuwe concepten mensen weer aan het werk kan helpen.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij gaan graag met u in gesprek.

Meer weten?

Contact Rob Rutten

Deel dit verhaal