Het sociaal wijkteam heeft als opdracht om adequaat en dicht bij bewoners laagdrempelige integrale ondersteuning te bieden. De ondersteuning moet aansluiten bij de vraag van de inwoner en binnen de beschikbare budgetten passen. Bewoners kunnen bij het wijkteam terecht met alle vragen over welzijn en zorg, maar vinden de bewoners de weg naar het sociaal wijkteam? Hoe organiseer je als gemeente samen met de professionals in het sociaal wijkteam een effectieve aanpak?

De vraag naar ondersteuning en begeleiding is vaak groot, waardoor aandacht voor preventie in de knel dreigt te geraken. De opgaven voor zorg en welzijn op het terrein van preventie en samenredzaamheid liggen vooral op het terrein van:

  • ‘niet pluis’-situaties signaleren en kwetsbare bewoners bereiken;
  • sociale netwerken versterken en wederkerigheid bevorderen;
  • vraag, -aanbod, -en handelingsverlegenheid doorbreken;
  • participatie in de samenleving in gelijkwaardigheid mogelijk maken;
  • samenredzaamheid en kleinschalige dienstverlening versterken.
  • het verbinden van het sociaal wijkteam met de informele zorg

De opgaven van signaleren, sociale netwerkontwikkeling en samenredzaamheid ontwikkelen liggen niet alleen op het bordje van het sociaal wijkteam. Zo kunnen burgers ook zelf signalen oppikken en een helpende hand uitsteken, bijvoorbeeld aan een buurtgenoot, maar ze kunnen ook signalen doorgeven aan het sociaal wijkteam. Het gaat dan om samenwerking tussen burger en professional, zodat zoveel mogelijk leed wordt voorkomen.

De beweging naar samenredzaamheid gaat niet vanzelf; om ander gedrag van professionals en bewoners te stimuleren, is het belangrijk om hen te betrekken bij de volgende stap in de transformatie. JSO heeft kennis en ervaring in het begeleiden van teams bij deze doorontwikkeling van de werkwijze.

Meer weten over de aanpak van JSO? Neem dan contact met ons op!

Meer weten?

Contact Vincent Kokke

Deel dit verhaal