De wensen van ouderen en van mensen met een beperking rond de eigen leefomgeving veranderen. Deze nieuwe wensen stellen gemeenten, woon- en zorgorganisaties voor de uitdaging om een inclusieve samenleving te realiseren waarin iedereen meedoet en niemand wordt buitengesloten. Zonder speciaal en duur beleid per kwetsbare doelgroep.

Om te ontdekken wat juist deze mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen, recreëren of werken moet u met ze in gesprek. Maar waar te beginnen? JSO begeleidt gemeenten en samenwerkingspartners bij het ontwikkelen en vormgeven van inclusief beleid: van visievorming en beleidsontwikkeling tot een plan van aanpak voor de vorming van bijvoorbeeld woon-servicegebieden. Oftewel: voor een optimale samenwerking en samenhang in de keten van Wonen, Welzijn en Zorg, waarin de kwetsbare burger zelf een actieve rol vervult.

Nieuwsgierig? Wilt u meer weten over onze projecten, of vrijblijvend uw vraag voorleggen? Neem dan contact op met ons. Wij denken graag met u mee.

Meer weten?

Contact Marije Zijlstra

Deel dit verhaal