Algemene voorwaarden

Op onze opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.