Algemene voorwaarden

Op onze opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Hierin vindt u onder meer de wijze van aanmelden, offreren, betalen van een advies- of onderzoekstraject, training of bijeenkomst.