De trainingen van JSO zijn sinds 2010 Cedeo-gecertificeerd en dat betekent dat elke twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek wordt gehouden onder onze opdrachtgevers. Uit het laatste onderzoek (2018) blijkt dat maar liefst 93% van de referenten tevreden tot zeer tevreden is over onze dienstverlening.

Wat zegt de Cedeo-erkenning?

Cedeo is een onafhankelijke keuringsinstantie, ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken. De Cedeo-erkenning geeft aan dat meer dan 80% van de benaderde klanten tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van onze bedrijfsopleidingen die we op maat aanbieden. Daarnaast voldoen we als Cedeo-erkende opleider aan criteria voor kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid.

Tevredenheid opleiding en samenwerking

Uit het onderzoek komt naar voren dat JSO landelijk georiënteerd, inhoudelijk sterk en professioneel is en duidelijke doelstellingen neerzet. Men is goed in verbinding maken en staat open voor feedback. Ze ondersteunen vanuit hun ervaring en de opdrachtgevers vinden de samenwerking fijn. Er werken kwalitatief sterke trainers en begeleiders die vriendelijk en benaderbaar zijn, zich goed aan de afspraken houden en altijd bereikbaar zijn.

Quotes van opdrachtgevers

“JSO is goed georganiseerd, flexibel, betrokken en de zorg valt echt op. Zij investeren veel in een langer project. Als het niet voldoende van de grond komt, zijn we gezamenlijk aan zet. Door de enorme betrokkenheid, wordt er soms vooruit geschakeld of dingen bedacht op de kennis van JSO wat niet de kennis van de werkvloer is. Ik moet dan zelfs afremmen”, “De bij JSO aanwezige kennis is heel uitgebreid, waardoor onze begeleider breder mee dacht met onze organisatie, dan waar ik om vroeg. Hij bood mij waar ik om gevraagd had; de begeleiding, het meedenken, het kunnen begrenzen en het aanreiken. Dat vind ik heel knap” en “JSO verdiept zich goed in de markt en waar ze mee bezig zijn en halen de partijen erbij die de kennis hebben. Voor de productontwikkeling hebben ze bijvoorbeeld een professor erbij gehaald”, wordt bijvoorbeeld gezegd.

De helft van de referenten is tevreden en de andere helft kent zelfs de hoogste score toe om hun overall tevredenheid mee uit te drukken. Gezamenlijk komt dit uit op een klanttevredenheid van 93%.

Meer weten?

Lees het onderzoeksrapport (2018) voor uitgebreide informatie over de Cedeo-erkenning.