Congres Gemeenten aan zet bij jong ouderschap

Gemeenten hebben verantwoordelijkheden rond schooluitval, werk en inkomen voor jonge ouders. Het voeren van integraal beleid is echter een complexe opgave. Programma JOOZ (Jong Ouderschap, Onbedoeld Zwanger) organiseert daarom een congres op 15 mei 2017, speciaal voor gemeenten.

Veel kwetsbare jonge ouders hebben problemen met inkomen en schulden, ontstaan door langdurige werkeloosheid of vroegtijdig schoolverlaten. Waar lopen ze tegen aan en hoe kan het anders? Hier alvast een tipje van de sluier.

Leven in armoede

Veel jonge ouders leven in armoede door langdurige werkloosheid. Ze hebben vaak geen financiële reserve opgebouwd en schulden liggen al snel op de loer. Eventuele regelingen zijn niet automatisch bij hen bekend. “Er zijn soms wel regelingen, maar daar kom je heel moeilijk achter”, zegt Miranda, die haar zoon kreeg toen ze 20 was. Na de zwangerschap en bevalling is het voor veel jonge meiden moeilijk om weer naar school te gaan en een startkwalificatie te halen. Ze hebben (nog) geen recht op studiefinanciering en als ze naar school gaan geen recht op een uitkering. Daarnaast is de combinatie van zorgen voor een kind en leren zwaar en is er lang niet altijd een vergoeding voor kinderopvang. Zeker voor meiden die niet bij hun ouders wonen, is stoppen met leren en bijstand aanvragen vaak de enige keuze. Deze ouders verdienen het om alternatieven te zoeken, zodat een opleiding afronden en werk vinden mogelijk wordt. Particuliere initiatieven en uitvoeringsorganisaties kunnen samen met gemeenten de kansen voor deze jongeren vergroten.

Pay for success

Eén van de initiatieven om werkloze, kansarme jongeren aan werk te helpen is De Buzinezzclub. Zij biedt deze jongeren een intensief trainingsprogramma en een kansrijk netwerk van ondernemers en professionals. Jongeren met een bijstandsuitkering kunnen kosteloos het intensieve

halfjaarprogramma van De Buzinezzclub volgen met dagelijkse trainingen, workshops en persoonlijke coaching. Het uitgangspunt is de droom van jongeren zelf, een opleiding, baan of eigen bedrijf dat bij hen past. De aanpak is op basis van 100 procent pay for success: pas als gemeenten daadwerkelijk bespaard hebben op hun uitkeringskosten, betalen ze een deel van de besparing uit.

Meer uitdagingen

Naast de uitdagingen op financieel gebied, zijn er voor de doelgroep ook uitdagingen op het gebied van voldoende betaalbare huisvesting, ontschotten van beleid, deskundigheid in wijkteams en preventie bij risicogroepen van onbedoeld zwangerschap. Tijdens het congres presenteert programma JOOZ oplossingsrichtingen en goede voorbeelden van integraal beleid bij jong kwetsbaar ouderschap. Er is veel ruimte om in gesprek te gaan met andere deelnemers, ervaringsdeskundige jonge ouders en bestuurders van uitvoeringsorganisaties. Het congres is voor wethouders, raadsleden en beleidsadviseurs van gemeenten.

Deel dit verhaal
Meer weten?

Contact