Gedurende twaalf weken de eigen omgeving verlaten om als betere (pleeg)ouder terug te keren: het is de kracht van de gezinsbehandeling van Horizon in Harreveld. Maar wat gebeurt er als je elf gezinsbehandelaars uit hun dagelijkse omgeving haalt om de eigen werkwijze te optimaliseren?

Op de laatste dag van januari togen negen gezinsbegeleiders, hun teammanager en de gedragswetenschapper door Rotterdam. Doel: inspiratie opdoen om de eigen methode te verrijken. Daartoe bezochten zij initiatieven die raken aan jeugdzorg of zorg voor (pleeg)ouders en leerden de omgeving kennen waarin veel van hun cliënten opgroeien en wonen. Ze hoorden ideeën voor activiteiten die opvoedvaardigheden, het ouderschap en de relatie ouder-kind kunnen versterken.

Heilige Rotterdamse Boontjes

Zo werd een groep rondgeleid door een deel van Kralingen-Crooswijk, een gebied waar veel van de ouders en kinderen van de gezinsbegeleiding vandaan komen. Vanuit het perspectief van de Rotterdamse Persoonsgerichte Aanpak-expert Kirsten Westerman leerden de gezinsbegeleiders hangplekken voor jongeren kennen. Haar rol? Overlastgevend of crimineel gedrag beperken door een persoonsgerichte aanpak, met name voor jongeren van 18 tot 27 jaar. De meeste kinderen en jongeren die naar Harreveld komen, zijn jonger, maar desalniettemin vindt gezinsbegeleider Pim te Pas het bezoek waardevol. “Het is goed om eens te zien waar de kinderen en ouders wonen die bij ons komen.” Tegelijkertijd belandden collega’s bij Heilige Rotterdamse boontjes, een koffiezaak waar kansarme jongeren uit de Maasstad gedurende vijftig weken scholing krijgen als koffiebrander, barista, distributeur of verkoper. Klaargestoomd kunnen ze nadien de arbeidsmarkt betreden.

Gezinsbehandeling

Het moet herkenbaar zijn geweest voor de gezinsbegeleiders. Voor bepaalde duur uit de dagelijkse omgeving gehaald worden, onttrokken van dagelijkse impulsen, om vol inspiratie en ideeën terug te keren: het recept waarmee de gezinsbehandeling van Horizon al vier jaar successen boekt in Harreveld en sinds kort Winterswijk. Aldaar wordt niet alleen het kind, maar het hele gezin opgenomen. Doel is ervoor te zorgen dat gezinnen bij elkaar blijven en uithuisplaatsing wordt voorkomen. De behandeling richt de pijlen primair op de ouders. Zij versterken hun opvoedvaardigheden en krijgen hierbij coaching van de gezinsbegeleiders. Hierbij wordt het programma Ouders van Tegendraadse Jeugd gebruikt. Ze werken vanuit dat wat ouders al – soms onbewust – goed doen. gebruikt. Ze werken vanuit dat wat ouders al – soms onbewust – goed doen.

Workshops

De middag stond in het teken van sport, mindfulness en een groene omgeving. Hoe zijn deze thema’s inzetbaar om ouderschap te versterken? Drie inspirerende workshops – van Marcel de Jong, Mirjam Hegger en Marnix Viëtor – voorzagen de gezinsbegeleiders van ideeën om de eigen methodiek te optimaliseren. Gevoed door de sociale onderneming Hotspot Hutspot en het enthousiasme van initiatiefnemer Bob Richters vertrokken de professionals naar de vertrouwde omgeving. Anja Winters, teammanager Gezinsbehandeling: “Deze mogelijkheden zijn onzichtbaar wanneer je altijd op je plek blijft zitten. Door op deze manier inspiratie op te doen, komen ideeën tot boei.”

De inspiratiedag maakt deel uit van de opdracht de methodiek van de gezinsbegeleiding te beschrijven en te ontwikkelen. JSO werkt hiertoe intensief samen met Horizon Jeugdzorg.

Meer weten?

Contact Nita van Veluw

Deel dit artikel