Informatiekaart | Wat is eenzaamheid en hoe kun je het signaleren?

Binnen alle leeftijdsgroepen kan eenzaamheid voorkomen. Vaak is het moeilijk vast te stellen of iemand eenzaam is. Een oorzaak kan zijn dat de persoon in kwestie het lastig vindt om hulp toe te laten. Maar iemand die eenzaam is kan ook kenmerken vertonen die op andere klachten duiden, bijvoorbeeld depressie. Wat is eenzaamheid precies en hoe signaleer je het?

In opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en in samenwerking met verschillende partnerorganisaties bracht JSO een informatiekaart tot stand. Het idee hierbij is om alle betrokkenen in Pijnacker-Nootdorp van dezelfde (basis)informatie te voorzien. Hierin staat beschreven wat de definitie van eenzaamheid is, welke soorten van eenzaamheid er bestaan, bij wie het voorkomt, wat de oorzaken ervan zijn en wat ertegen gedaan kan worden. Daarnaast wordt er benoemd hoe signalen van eenzaamheid herkend en benoemd kunnen worden. Ook worden er enkele tips gegeven voor hoe een gesprek over eenzaamheid gevoerd kan worden.

Download de Informatiekaart eenzaamheid

Meer weten?

Contact Monique Postma