Betrek jongeren en gezinnen actiever bij de totstandkoming van jeugdhulpbeleid, luidt het in een van de actielijnen van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. JSO helpt organisaties die graag cliënten als bron van innovatie gebruiken en zich afvragen hoe dat moet.

“We willen dat kinderen en gezinnen actiever worden betrokken bij de verlenging van jeugdhulp en de totstandkoming van jeugdhulpbeleid”, luidt het in het actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Een gezamenlijke uitgave van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn & Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Verspreid over zes inhoudelijke thema’s, actielijnen genoemd, dienen gemeenten invulling te geven aan onder meer deze doelstelling.

Niet alleen praten, ook doen

Input geven voor of reactie geven op beleid kan op allerlei manieren. Je kan vragen om reactie op een inkoopnotitie jeugdhulp, een coalitieakkoord met ambities voor de jeugdhulp of simpelweg hen vragen wat zij willen. De ervaring JSO is dat de meest succesvolle resultaten geboekt worden door hen die jongeren vanaf de start serieus meenemen. Het belangrijkste is dat je afwisselende vormen voor participatie kiest. Niet alleen praten, maar ook doen.

Case jongerenparticipatie: JONG doet mee!

“De stem van de jongere is onmisbaar voor de transformatie”, aldus Arie Opstelten, programmamanager transformatie van de gemeente Den Haag. Daarom is hij blij met JONG doet mee!: het platform van jongerenraden van jeugdhulpinstellingen in Haaglanden en jongeren van het Straat Consulaat, belangenbehartiger voor dak- en thuislozen. Samen geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan de tien gemeenten in regio Haaglanden om de jeugdhulp te verbeteren. “Wij werken niet vanuit een boek, maar vanuit eigen ervaring”, vat een van de jongeren zijn bijdrage samen.

The Big Five

JONG doet mee! bestaat sinds 2014 en heeft adviezen gegeven over onder meer de toegang tot jeugdhulp, schulden, inkoop en communicatie met jongeren. De jongeren hebben onder meer een filmpje gemaakt over de vijf voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de jeugdhulp mag stoppen. JSO ondersteunt JONG doet mee! in opdracht van de gemeente Den Haag met Fietje Schelling. Neem hier eens een kijkje als je meer wil weten over wat de inzet van JSO voor JONG doet mee! precies behelst.

Tekst gaat verder onder de video

Jonge Helden

Jongerenplatforms zijn er in alle soorten en maten. Eén ding hebben zij gemeen. Zij vertegenwoordigen de belangen van andere jongeren bij het thema waarvoor zij zich hard maken. JSO noemt deze ambassadeurs Jonge Helden. Wil je ook met jongerenparticipatie aan de slag? Wil je weten hoe je dit structureel kan doen, voor een diverse afspiegeling zorg en in-, door en uitstroom regelt? Ga dan met onze adviseur Milan in gesprek over Jonge Helden en bekijk hieronder de praatplaat.

Deel dit artikel