Op 12 september lanceerden minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis hun actieprogramma’s Kansrijke Start en Onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Onderdelen van de programma’s worden ontwikkeld op basis van de transformatieagenda van Taskforce JOOZ (Jong Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschap).

De transformatieagenda is door samenwerkende veldpartijen opgesteld om de maatschappelijke positie van jonge ouders te verbeteren. Gezond en veilig opgroeien van hun kinderen staat daarin centraal. Het is belangrijk dat de regering met deze agenda aan de slag gaat. Tieners die een kind krijgen staan voor verschillende uitdagingen. Denk aan huisvesting, inkomen, onderwijs, kinderopvang en werk. In een kwetsbare positie is er vaak intensieve begeleiding nodig, zowel tijdens de zwangerschap als na de geboorte van hun kind.

Geïntegreerde aanpak

Gemeenten hebben met de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet mogelijkheden om jonge ouders maatwerk te bieden. Er zijn nog veel uitdagingen om deze mogelijkheden samen met alle betrokken organisaties en ervaringsdeskundigen integraal op te pakken. De twee actieprogramma’s van het ministerie van VWS zijn bedoeld om gemeenten en organisaties hierbij te ondersteunen. Via experimenten gaan zij samen ervaring opdoen met een geïntegreerde aanpak rondom jong ouderschap.

Taskforce

De Taskforce JOOZ is een samenwerking van vertegenwoordigers uit het veld van beleidsontwikkeling en ondersteuning van jong ouderschap; Altra onderwijs en jeugdhulp, Federatie Opvang, Fier!, Gemeente Gouda, GGD Hollands Noorden, Leger des Heils, MEE Plus Groep, Moviera, NCJ, NJi, Pharos, Siriz, Stichting het Babyhuis, Blijf Groep en Timon. De taskforce wordt ondersteund door JSO.

Neem voor meer informatie contact op met Wanda van Schaik, w.van.schaik@jso.nl, 0182 547 888.

De foto boven het artikel is gemaakt tijdens de lancering van het actieprogramma Onbedoelde (tiener)zwangerschappen van Paul Blokhuis op 12 september in Den Haag.

Deel dit artikel