Een integrale samenwerking rondom kind, ouders, onderwijs, jeugdhulp en/of zorg. Een ingewikkelde opdracht. JSO ondersteunt gemeenten, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen deze samenwerking te verbeteren. Resultaat: snel handelen voor kinderen en jongeren, die op school weer kunnen leren doordat zij passende zorg krijgen.

Ieder kind heeft recht op een plek op een school die past bij zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als dat kind ondersteuning of zorg nodig heeft. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs, scholen en de gemeente hebben de opdracht om dit samen te organiseren. Dit vraagt om investering in vroeg signaleren en preventief steun bieden tot onderwijs-zorgarrangementen als sprake is van ernstige problemen. Want: waar in het hoofd van een kind zorgen zitten, is geen ruimte voor sommen. 

Regulier en passend onderwijs voor iedereen 

Op een basisschool komen veel kleuters binnen met grote achterstand, omdat ze thuis niet opgroeien met de Nederlandse taal. Op een andere school hebben leerkrachten vanaf groep 6 te maken met heftige groepsdynamische processen, waarin kinderen plots met elkaar in gevecht zijn. Het komt veel voor dat ouders en school niet op één lijn zitten, ook al zou dat wel in het belang zijn van het kind. Daarnaast zijn er leerlingen zoals Kevin met een stoornis in het autismespectrum. Door zijn autisme krijgt hij het steeds moeilijker op school. Na een crisisopname in de jeugdhulp zit hij thuis, want het lukt niet weer naar school te gaan.  Elke school kan dit soort voorbeelden noemen. Die vergen veel energie van leerkrachten én kinderen, waardoor leren in gedrang komt.   

 Samenwerken 

Alle professionals bevestigen dat het enorm helpt als ze elkaar kennen, korte lijnen hebben en bijtijds samen signalen vastpakken. Soms gaat het om een preventieve aanpak waarin ouders, school, kinderopvang, de kinder- en jongerenwerker en opvoedadviseur samen aan de slag gaan. Soms is een individueel arrangement nodig met een plan voor die ene leerling, zodat die naar school kan. Bundeling van verschillende budgetten is dan nodig, waarbij het belang van de leerling voorop moet staan.  

Case 

In Rijswijk begeleidt JSO de samenwerking tussen zorg- en onderwijsprofessionals. De gemeente faciliteert dit proces sinds er meerdere signalen kwamen dat er verbeterpunten waren voor kinderen en jongeren met zorgvragen in het onderwijs. Juist waar zoveel partijen betrokken zijn is de inzet van JSO als aanjager, coördinator, organisator en procesbegeleider heel helpend. “Wat fijn dat JSO ons ontzorgt en de zaken regelt zodat wij met de kern bezig kunnen zijn. Als beleidsadviseur jeugdhulp ben je met veel zaken tegelijk bezig en dan is het prettig erop te kunnen vertrouwen dat een project niet stil komt te liggen, maar doorgaat”, aldus Brigitte de Niet, gemeente Rijswijk. Het resultaat is dat de lijnen steeds korter worden, professionals samen op werkbezoek gaan, ze elkaar uitnodigen voor eigen bijeenkomsten en op de dynamische werkagenda zorg-onderwijs actiepunten afgevoerd kunnen worden en nieuwe weer erop komen. Dit alles met als doel dat kinderen en jongeren met plezier en uitdaging hun talenten ontwikkelen en later participeren in de samenleving. 

Deel dit artikel