In de genetica is transformatie een genetische verandering van het genoom van een cel door achtereenvolgens introductie, opname en tot expressie komen van vreemd genetisch materiaal. Een mooie overeenkomst met de transformatieopgave waar lokale teams voor staan.

Hoe komen de lokale teams tot expressie? Introductie heeft plaats gevonden, in de opnamefase zijn de teams voortvarend aan de slag gegaan en nieuwe aanpakken gaan uitwerken. En wat is er nu nodig om “het vreemde genetische materiaal” echt tot expressie te laten komen, ofwel: om vanuit de nieuwe werkwijze betere hulp en ondersteuning te bieden?

IK-WIJ-WIJK

JSO begeleidt lokale teams, waaronder jeugdteams vanuit de aanpak IK-WIJ-WIJK. Om betere hulp en ondersteuning te bieden, zijn aanpassingen nodig op het niveau van de individuele medewerker en van het team. Altijd in directe verbinding met dat wat er in de wijk gebeurt en wat inwoners nodig hebben. We zien dat er verschillende vragen spelen in lokale teams. Hoe maak ik mij nieuwe vaardigheden goed eigen? Hoe maken we als team optimaal gebruik van elkaars kwaliteiten? Bieden we nu echt wat mensen van ons nodig hebben? Is onze toegang tot de jeugdhulp goed geregeld? En de overgang naar Wmo?

Case: Waddinxveen

In de gemeente Waddinxveen werkt JSO samen met verschillende professionals aan Wadwijzer als laagdrempelige ingang voor alle vragen op gebieden zorg, welzijn en wonen. Wadwijzer bestaat uit een digitaal portaal, telefonische toegang en een preventief team vanuit drie inlooppunten. Zie www.waddinxwijzer.nl. JSO ondersteunt de teamontwikkeling van het preventief team vanuit het cyclisch concept IK-WIJ-WIJK. Waddinxveen kiest met deze werkwijze voor betere hulp en ondersteuning vanuit een stevig en professioneel preventief team. De transformatie komt nu echt tot expressie.

Meer info

Kijk ook op de pagina Organisatie- en Teamontwikkeling of neem contact op met adviseur Wouter Kroes.

Deel dit artikel