*|MC:SUBJECT|*
Nieuwsbrief mei 2018
In deze nieuwsbrief:
  • Bouwstenen voor nieuwe vormen van beschermd wonen
  • Dordrechts netwerk als inspiratie voor het ouderenpact
  • Ouders Aan Zet in de Halt-straf 
  • Blog van Jeanette: Burger, inwoners en andere etiketten

Bouwstenen voor nieuwe vormen van beschermd wonen

Bijzondere woonvormen staan bij voorkeur midden in de wijk. In Leiden werken drie organisaties in de jeugdhulp en maatschappelijke opvang samen in een businesscase aan een beschermd wonen-light concept.  Lees verder 

Dordrechts netwerk als inspiratie voor het ouderenpact

Met het ouderenpact toont Minister Hugo de Jonge dat de overheid sámen met organisaties en senioren aan de slag wil voor betere ouderenzorg. In Dordrecht hebben ze op dit gebied al grote stappen gezet. Lees verder 

Ouders Aan Zet in de Halt-straf 

Ouders zijn onmisbaar bij het voorkomen van strafbaar gedrag van kinderen en jongeren. Halt, JSO en het ministerie van Justitie & Veiligheid hebben in een pilot gewerkt aan oplossingen waarbij ouders een centrale rol krijgen. Bekijk de resultaten in de infographic. Lees verder 

Blog van Jeanette: Burger, inwoners en andere etiketten

Wat is het meest passende algemene woord om mijzelf als mens aan te duiden?  Ik ben zus, vriendin, vegetariër en collega. Als ik een paspoort aanvraag ben ik burger maar ook gewoon inwoner van mijn gemeente. Lees verder 

Agenda

4

juni '18

Brain Food: Ouderen langer en gelukkig thuis; een wijkgerichte aanpak

Deze lunchbijeenkomst belicht enkele inspirerende initiatieven die ouderen helpen om gelukkig en vitaal in hun eigen wijk te wonen: Haags ontmoeten, Aanpak 65+ Veerkracht en Mi Mekoare. Ga de deur uit met meer kennis en minder eetlust! Meer informatie en aanmelding 

12

juni '18

Workshop Omgeving van Waarde

Hoe werk je aan een omgeving(swet) die bijdraagt aan de samenleving? Die waarde toevoegt aan de gezondheid en veiligheid van mensen? In de interactieve workshop Omgeving van Waarde pakken we deze vragen aan. Er zijn nog enkele plaatsen, dus meld je snel aan! Meer informatie en aanmelding 

Heb je vragen? Neem dan contact op: info@jso.nl of bel 0182547888. 

voorkeur aanpassen of afmelden

 © 2018 JSO | Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda