Kunnen we dagbesteding beter laten aansluiten bij arbeidsmogelijkheden en leefwereld? Met deze vraag zijn Goeree-Overflakkee en JSO een pilot begonnen. Het doel is inwoners meer kansen te bieden om zelfredzaam te zijn. Een enthousiaste deelnemer: “Sinds ik op de tuinderij werk, gaat het goed met me.”

Een deel van deze inwoners zijn vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aangewezen op dagbesteding. Een ander deel op basis van de Participatiewet. Met dit project onderzoeken we of het mogelijk is om een daginvulling te vormen die niet alleen beter aansluit bij de (arbeids)mogelijkheden, maar ook bij de leefwereld, de begeleidingsbehoefte en het welbevinden van de doelgroep. “Hier is de sfeer goed”, aldus de deelnemer. “Binnen onze kleine groep, maar ook met de andere mensen die werken op de tuinderij.”

Samenwerkingsverband

De pilot is een samenwerkingsverband tussen gemeente Goeree-Overflakkee, Webego, Gemiva, Goed voor Goed, Pameijer, Tuinderij Bevelander, SjaloomZorg en Zuidwester. Samen werken ze aan de doelstelling. JSO’ers Ines Pruijt en Charlotte Hanzon zijn projectleider en onderzoeker.

Aanpak op maat

Oud-wethouder Gerrit de Jong legt uit waarom dit project is opgezet: “Er zijn mensen die werken op basis van de Participatiewet en eigenlijk meer begeleiding nodig hebben dan ze nu kunnen krijgen. Daarnaast zien we een doelgroep vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die meer zou kunnen bereiken dan nu mogelijk is binnen de arbeidsmatige dagbesteding. Met deze pilot behandelen we deze mensen niet als twee groepen, omdat ze toevallig onder twee verschillende wetten vallen, maar we kijken hoe (arbeidsmatige) activiteiten en begeleiding kunnen worden ingezet die passen bij deze doelgroep: een aanpak op maat.

Tevreden deelnemers

Inmiddels is de pilot halverwege en uit tussenevaluaties blijkt dat de deelnemers zeer tevreden zijn. Zoals een deelnemer vertelt: “Het werk hier is belangrijk voor me om te kunnen overleven. Door te werken heb ik een inkomen en ben ik het huis uit, want alleen thuis vind ik het te stil. Daarnaast wil ik zelfstandiger worden, meer leren en daar stappen in zetten. Ik hoop hierna een stap te zetten naar een plek met nog meer zelfstandigheid en minder begeleiding”.

Structurele aanpak

De betrokken begeleiders en managers vanuit de diverse organisaties zien veel mogelijkheden voor een duurzame structurele aanpak. Hierbij wordt onder gedacht aan het organiseren van een werkcarrousel, waardoor de doelgroep verschillende werkervaringen kan opdoen en op basis daarvan kunnen vaardigheden, arbeidsmogelijkheden, participatiekansen en ontplooiingsmogelijkheden toenemen. Het belang en wensen van de doelgroep staan centraal in het project.

Meer informatie

Contact

Deel dit artikel