Afgelopen anderhalf jaar is er een vernieuwingsbeweging in gang gezet door inwoners, gemeenten, organisaties in Zuid-Holland. Binnen het programma Kwaliteit van de Samenleving  is op verschillende manieren samengewerkt en geëxperimenteerd om nieuwe oplossingen te vinden voor tal van sociale vraagstukken. De bevindingen uit het programma zijn nu voor iedereen beschikbaar .

Het doel van het programma is een bijdrage te leveren aan de transformatie in het sociaal domein. In Kwaliteit van de Samenleving zijn actuele vraagstukken bij gemeenten en organisaties aangepakt op het gebied van meedoen (participatie), preventie, jeugd, langer thuis en integraal samenwerken. JSO heeft in de rol van initiator, verbinder en aanjager, binnen het programma de gemeenten, organisaties en inwoners ondersteund in het experimenteren en leren.

In het innovatieprogramma hebben we in 43 uiteenlopende proeftuinen samen kunnen experimenteren. Deze proeftuinen zijn onderzocht door de kennisinstituten Nivel, Movisie en het Verwey-Jonker Instituut. De uitkomsten van het integrale programma, de deelrapporten en de proeftuinen zijn gepubliceerd zodat anderen kunnen leren en geïnspireerd kunnen raken.

Eindverslag integrale programma

Eindverslag van de 43 proeftuinen

Bestuurlijke evaluatie en bestuurlijke betrokkenheid

 

Loslaten of sturen? Deelrapport Nivel
Procesevaluatie naar uitvoering van de proeftuinen

 

Samenwerking en burgerparticipatie beproefd, deelrapport Movisie
Effecten van de proeftuinen voor de inwoners

 

Voor het evenwicht van kwetsbare inwoners,  deelrapport Verwey-Jonker Instituut
Meer informatie

Wilt u meer weten over het innovatieprogramma Kwaliteit van de Samenleving en de resultaten? Neem dan contact op met Jeanette van der Meer van JSO.

Deel dit artikel