In het waterrijke Nederland leren we kinderen al vroeg zwemmen. Er is een infrastructuur van schoolzwemmen, zwemdiploma’s en zwemverenigingen. Er zijn lesmethodes en het is bekend wanneer kinderen fysiek voldoende rijp zijn het te leren. Hoe zit dat voor jongeren die rond 18 jaar hun duik in de volwassenheid moeten nemen? JSO begeleidt de integrale samenwerking die voor deze jongeren nodig is.

De wetenschap is er duidelijk over: fysiek zijn jongeren pas halverwege hun twenties gereed voor volwassen verantwoordelijkheden. Jongeren met een goed netwerk redden zich vaak wel, want zij worden begeleid door ouders en anderen om zich heen. Voor sommige jongeren is dat anders. De overgang naar zelfstandig wonen en leven valt hen te zwaar. Het zijn jongeren die niet thuis opgroeien, met een achtergrond in jeugdhulp, met een verstandelijke beperking, met geen of een zwak netwerk.  

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd 

Het actieprogramma Zorg voor Jeugd pleit voor een integrale aanpak voor deze groep 16- tot 27-jarigen. Zodat zij de basis op orde krijgen. Jeugdhulporganisaties, maatschappelijke opvang, woningcorporaties, onderwijs, welzijn, ondernemers en gemeenten wordt gevraagd elkaar op te zoeken en jongeren pas los te laten zodra zij die zelfstandigheid aan kunnen. Al deze organisaties hebben eigen expertise, die tot één samenwerkingsmodel moet komen.  

Samenwerkings- en matchingmodel 

JSO begeleidt hulporganisaties bij de ontwikkeling van een samenwerkings- en matchingmodel. Dit model koppelt de steun die jongeren nodig hebben aan de organisatie(s) die hen kunnen helpen. Het begint met een vertrouwde relatie met iemand die voor de jongere de vaste aanspreekpersoon is. Die ondersteunt de jongere bij de koppeling met de juiste professionals. Denk aan schuldhulpverlener, woningcorporatie of toeleiding naar school of werk. Zo ontstond een samenwerkings- en matchingsmodel dat ondersteunend is voor alle mensen met zorgvragen. Tegelijkertijd biedt het model ruimte aan hulporganisaties om vanuit zelfstandigheid en eigen expertise in samenhang hun aandeel in te zetten in een meervoudig hulpproces.   

Case: Beschermd Wonen Light 

Het tweede voorbeeld van integrale samenwerking betreft de ontwikkeling van Beschermd Wonen Light. In Leiden en omgeving hebben organisaties een plan gemaakt om jongeren in kwetsbare situatie te begeleiden bij het zelfstandig(er) gaan wonen. Jeugdhulporganisaties Cardea en Prodeba en organisatie voor maatschappelijk opvang De Binnenvest bundelden hun expertise, overlegden met jongeren zelf en kregen hierbij ondersteuning vanuit de gemeente. JSO heeft dit proces begeleid en het plan in de vorm van een businesscase uitgewerkt. De vooruitzichten om een geschikt pand te vinden zijn goed zodat het plan straks ook uitgevoerd kan gaan worden.

JSO steunt vaker integrale samenwerkingsprocessen. De partners kunnen zich focussen op hun kerntaak en brengen hun expertise in. Als onafhankelijke partij faciliteert en begeleidt JSO het proces, bewaakt de voortgang, fungeert als smeerolie en draagt bij aan een waterdicht resultaat.