Groen maakt gezond! Het bruist van de nieuwe initiatieven om de natuur- en gezondheidssector samen te brengen, maar duurzame verbindingen zijn nog pril.  Hoe kan een structurele groen-gezonde samenwerking tot stand worden gebracht?

Het gaat goed met de natuur in Nederland: biodiversiteit, ecologische verbindingszones en schoon water zijn de afgelopen decennia verbeterd. Leven met groen en natuur doet goed en draagt bij aan gezondheid en welbevinden. Toch blijft het ingewikkeld om het groen bij de mensen en de mensen bij het groen te krijgen. Er zijn fantastische voorbeelden van groene initiatieven met een duidelijk effect op gezondheid en welzijn, maar het lukt niet om dat tot “de normale gang van zaken” uit te bouwen.

Vergroening

Een groot deel van de mensen bevindt zich de gehele dag in een stedelijke omgeving waar de nabijheid van natuur, ruimte en rust (bijna) niet aanwezig zijn. Dit is ook een belangrijk thema in Zuid-Holland, als meest verstedelijkte provincie van Nederland. De risico’s van geluidsoverlast, luchtvervuiling, hitte, allergieën en bewegingsarmoede nemen daar toe. Het vergroenen van de omgeving is essentieel maar ook de mensen moeten weer op weg geholpen worden om de waarde en het plezier van groen en natuur te herontdekken.

Bezwaren

Op verschillende plekken komen groene, gezonde initiatieven van de grond. Toch is de samenwerking tussen groen en gezondheidszorg nog lang niet vanzelfsprekend. Er zijn praktische bezwaren maar ook cultuur- en taalverschillen spelen een rol. De gezondheidszorg is in hoofdzaak toch gericht op genezing en individuele aanpak. Preventie, leefstijl en de aandacht voor de (nog) gezonde mens is minder prominent. Maar ook in de natuur-hoek is sprake van eigen focusgebieden en de vraag of de groen en natuur ook ten dienste van de mens kan staan is lang onderbelicht geweest.

Trendverkenning

Hoe kunnen duurzame verbindingen tussen groen- en gezondheidssector tot stand worden gebracht? Om antwoord te krijgen op deze vraag hebben JSO, Lysias, Onderzoekscentrum Drechtsteden en de VU de trendverkenning Beter door groen samengesteld, die tijdens vakevent Future Green City werd gepresenteerd. Er zijn voor de publicatie gesprekken gevoerd met koplopers en stakeholders die vanuit verschillende invalshoeken verbindingen leggen tussen groen en gezondheid. De trendverkenning biedt een overzicht van interessante factoren voor succesvolle samenwerking zoals, overtuiging, doeners-benadering, goed “framen” en communiceren, ruimte zoeken en permanent innoveren.

Chemotuin

Pieter van den Berg, internist-oncoloog bij Tergooi ziekenhuis in Hilversum is zo’n groen-gezonde koploper. Hij kwam op het idee om een chemotuin voor kankerpatiënten aan te leggen bij het ziekenhuis. Van den Berg: “Als natuur goed is voor mij dan geldt dat vast ook voor mijn patiënten”. Hij roeide soms tegen de stroom in maar hield voet bij stuk. Inmiddels is de chemotuin een niet meer weg te denken verbinding van het ziekenhuis met de buitenwereld.

Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven groen-gezonde initiatieven impuls te willen geven zodat groen en natuur nog beter worden benut voor het welbevinden en de gezondheid van mensen. De trendverkenning is een eerste stap naar een duurzame verbinding. Een volgende stap is het aanjaagteam dat de provincie opstart om succesvolle initiatieven door te ontwikkelen naar duurzame groen-witte joint ventures.

Meer informatie

De publicatie Beter door groen is digitaal beschikbaar.

Meer weten?

Contact Vincent Kokke