Zo ingeburgerd als ervaringsdeskundigheid is in de geestelijke gezondheidszorg, zo onbekend is de jeugdhulp er nog mee. Maar onbekend maakt zeker niet onbemind. Miranda en Elwin zijn gecertificeerd ExpEx, ervaringsdeskundige jongeren die andere jongeren binnen de jeugdhulp helpen. In een vlog vertellen ze over hun ervaringen.

Het project ExpEx (Experienced Experts) is de verbinding tussen de leefwereld van de jongeren en de systeemwereld van de hulpverlening. Getrainde ervaringsdeskundige jongeren worden op verschillende manieren ingezet. Als luisterend oor of als maatje voor jongeren die momenteel hulp krijgen. Maar ExpEx adviseren ook hulpverleners vanuit cliëntperspectief of geven voorlichting bij gemeenten en organisaties.

Flexpool

In sommige regio’s vormen de ervaringsdeskundige jongeren een flexpool, waarbij ze hun kennis delen met verschillende partijen in het sociale veld. In andere regio’s zijn de ExpEx juist verbonden aan één organisatie.

Miranda

De 26-jarige Miranda maakt deel uit van de flexpool Midden-Holland. Toen ze 21 was en nog op school zat, werd ze moeder van een zoon. Ze wist zich geen raad met de situatie. In een opvanghuis voor jonge moeders is ze op weg geholpen en heeft ze haar opvoedvaardigheden kunnen ontwikkelen. Miranda gelooft in de kracht van vrouwen die jong moeder worden en ze is ExpEx geworden omdat ze openheid wil creëren over jong ouderschap. Haar boodschap deelt ze in een vlog.

Elwin

Elwin is student Social Work op de Hogeschool Rotterdam en is als ervaringsdeskundige actief binnen de GGZ. Hij heeft zelf ervaren wat het is om dertien jaar fysiek en geestelijk mishandeld te worden en hij heeft negen jaar een depressie gehad. Als getraind ExpEx in Rotterdam wil Elwin zijn ervaringen inzetten, zodat anderen ervan leren. In zijn vlog (zet het geluid hard!) laat hij op beklemmende wijze de impact van zijn depressie zien en wat hem geholpen heeft. Zijn boodschap: “menselijkheid gaat voor professionaliteit”.

De inspirerende verhalen van Miranda en Elwin laten zien hoe ervaringsdeskundigheid de jeugdhulp kan versterken. Benieuwd hoe ExpEx binnen uw gemeente of organisatie ingezet kunnen worden? Neem dan contact op met adviseur Milan Nieweg.

ExpEx breidt uit!

Mede door het innovatieprogramma Kwaliteit van de Samenleving is het project ExpEx verder uitgebreid. De ExpEx zijn nu actief in in de regio’s Midden-Holland en Rotterdam en in jeugdzorgorganisatie Horizon, locatie Rijnhove in Alphen aan den Rijn.