In zorg- en welzijnsinstellingen wordt veel flexibiliteit gevraagd om de werkzaamheden anders in te richten. Dit vraagt aanpassingen op organisatieniveau, op teamniveau en op individueel niveau. In de week van zorg en welzijn vertellen Lia Kleijweg en Janine Dijkhuizen hoe zij medewerkers in zorg- en welzijn leren omgaan met verandering in hun werk.

Doortastend veranderen met Lia

In deze tijd van transities en transformatie wordt er van zorg- en welzijnsinstellingen veel flexibiliteit gevraagd om de werkzaamheden anders in te richten. Dit vraagt aanpassingen op organisatieniveau, op teamniveau en op individueel niveau. In mijn werk als adviseur en procesbegeleider ondersteun ik deze organisaties hierin.

Het blijkt een meerwaarde te hebben dat ik ook opgeleid ben in Doortastend Coachen, een manier van coachen die gericht is op het realiseren van wensen en ambities. Het is heel verschillend hoe mensen omgaan met veranderingen, maar veranderingen hebben altijd invloed op de dagelijkse praktijk van medewerkers. Niet zelden hebben zij zelf voldoende ideeën waar verandering nodig is: ze hebben alleen ondersteuning nodig om die ideeën onder de aandacht te krijgen of uit te voeren. In trajecten van organisatie- ontwikkeling vinden we het daarom belangrijk om ook teamcoaching en individuele coaching te bieden.

Hoezo Doortastend?

In mijn manier van coachen ervaar je hoe jouw denkpatronen je eigen keuzes en gedrag beïnvloeden. Vanuit die ervaring kun je starten met het doorbreken van vaste denkpatronen en kun je nieuwe keuzes maken. Een recent succesverhaal is bijvoorbeeld die van een gecoachte coördinator. Zij heeft in drie sessies geleerd om haar onzekerheid in het werk los te laten. Voor haar was de eyeopener dat zij zelf de keuze heeft hoe ze omgaat met een kritische vraag of een opmerking van een ander. Alle onbewuste processen die in werking gingen als haar een kritische vraag gesteld werd, bijvoorbeeld door een familielid of een leidinggevende, heeft zij kunnen stopzetten.

Deze coördinator heeft grote stappen gemaakt in: van moeten naar willen naar kiezen naar doen naar zijn. Zij geeft aan dat zij door mijn manier van vragen stellen heel snel bij de kern terecht komt, het keuzemoment steeds sneller zelf herkent en daardoor ook in moeilijke situaties bewust kiest en doet wat ze echt belangrijk vindt. Dit geeft haar veel voldoening en lucht en ruimte. Een situatie die de zorginstelling waar ze werkt weer goed van pas komt in deze tijd van verandering.

Van A naar B met Janine

Bij zowel individuele coaching als bij teamsessies zoom ik als coach in op de veranderopgave. Wat is de verandering in je organisatie en wat betekent dat voor je zelf, maar ook voor je hele team. Wat kan jij of je team al wel en wat lukt nog niet. En hoe kom je dan van A naar B.

We maken eerst de stand van zaken op. Soms vullen de teamleden een test in, of beelden ze de stand van zaken uit. Daarna maken we een team-ontwikkel-agenda: wat ‘moeten’ we, wat willen we, wat kunnen we zelf in de prakrijk van alle dag. En, ook niet onbelangrijk, wat willen we met coaching erbij uitwerken en aanpakken zodat we kunnen excelleren.

Van oude naar nieuwe patronen

Na de analyse is het tijd om actief met elkaar aan de slag te gaan, waarbij ik het altijd weer mooi vind om onderliggende oude patronen om te buigen naar nieuwe patronen. Ik werk graag systemisch. Een team uit de provincie Gelderland heeft onlangs uitgebeeld hoe het team een jaar geleden er bijzat, hoe het nu was en wie zij er over één jaar willen zijn.

Een verandering van “We keken meer over ons eigen muurtje, maar hielden onze helm op” naar “Muur en masker zijn nu weg en we willen er samen iets van maken, maar moet iedereen alles kunnen?” Met als wens: “Iedereen doet waar zij/hij goed in is. Gaan!” Bij het vervolg hebben we de talenten beter in kaart gebracht, wat de samenwerking ten goede kwam.

Veel teams binnen de zorg en welzijn zijn meer en meer zelforganiserende eenheden aan het worden. Flow in een team is dan essentieel voor het te behalen resultaat. Coaching ondersteunt dat proces tussen de teamleden. Mocht jij of je organisatie meer willen weten over de kansen voor jouw organisatie, neem dan gerust contact met ons op.

Contact

Deel dit artikel