Een goede woonvisie houdt rekening met de veranderende zorgvraag en is gebaseerd op integraal, gebiedsgericht beleid. Een experiment met de WoonZorgwijzer Zuid-Holland hielp gemeenten en organisaties in de Hoeksche Waard om vraagstukken rond wonen en zorg inzichtelijk te maken en de beleidsontwikkeling daarop te faciliteren.

Welke data heeft u nodig om tot passende maatregelen te komen? Hoe verwerkt u de lokale gegevens in de woonzorgwijzer? En hoe kunt u de gesprekken met de betrokken partijen aangaan? De Hoeksche Waard ging u voor.

Kaartbeelden

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft RIGO / Stichting In Fact het online instrument WoonZorgwijzer Zuid-Holland ontwikkeld. Deze WoonZorgwijzer geeft via kaartbeelden op een zeer directe manier inzicht in het voorkomen van inwoners met bepaalde problematiek en de beperkingen die zij ervaren bij zelfstandig wonen. Johan van Iersel van RIGO / Stichting In Fact vertelt: “Met de decentralisaties is het voor gemeenten belangrijk over goede data te beschikken voor goede beleidsontwikkeling. Door de veelheid aan (landelijke) cijfers, zien gemeenten echter vaak door de bomen het bos niet meer. De WoonZorgwijzer zorgt voor overzicht en een integraal begrippenkader voor de verschillende betrokken partijen”. De provincie heeft het afgelopen jaar samen met Platform31 en RIGO / stichting In Fact geëxperimenteerd met de WoonZorgwijzer in drie gebieden.

Vraag en aanbod

De Hoeksche Waard was één van de experimentgebieden. Hier is gekeken hoe de WoonZorgwijzer de opgave rond wonen en zorg op lokaal niveau kan faciliteren. Daarvoor zijn vraag- en aanbodgegevens uit de lokale Atlas Hoeksche Waard gecombineerd met de WoonZorgwijzer. “Als je ziet waar het aantal locaties van zorgorganisaties hoog is, kun je daar in de buurt gericht woningen toewijzen aan mensen. Anderzijds kun je bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwbouw rekening houden met de (mogelijke) zorgbehoefte van inwoners uit die wijk. Op die manier kun je vraag en aanbod optimaal op elkaar afstemmen en rekening houden met de veranderende zorgvraag”, zegt Piet van Leenen, wethouder van de gemeente Oud-Beijerland. “Bij het maken van beleid hebben mensen de cijfers vaak wel in hun hoofd, maar het is erg belangrijk om dat bestuurlijk ook inzichtelijk en aanschouwelijk te maken. De Woonzorgwijzer helpt daarbij.”

Krachtig communicatiemiddel

Innovatief aan de WoonZorgwijzer zijn de interactieve beelden en de mogelijkheid om kaarten met verschillende data en uit verschillende domeinen over elkaar heen leggen. JSO-adviseur Marije Zijlstra die als projectleider vanuit de Hoeksche Waard deelnam aan het experiment: “Dat maakt de WoonZorgwijzer uitermate geschikt als instrument om het gesprek tussen verschillende partijen rond wonen en zorg te ondersteunen. De kaarten maken de cijfers visueel, een plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden. Dit helpt om het gesprek over de inhoud en het gebied te laten gaan, wat zo belangrijk is bij integraal denken”.

Vele mogelijkheden

De mogelijkheden voor de WoonZorgwijzer zijn legio. Vooral door het feit dat je lokale data vanuit verschillende beleidsterreinen kunt toevoegen, zoals de sector welzijn. “Ik zie al helemaal voor me hoe een kinderboerderij in een vergrijzende wijk ook dienst kan gaan doen als ontmoetingsplek voor jong en oud”, aldus van Leenen. Marije Zijlstra benadrukt dat je met de WoonZorgwijzer in combinatie met lokale bronnen sneller stappen kunt maken bij beleidsontwikkeling: “Iedere organisatie levert data aan, zodat je vanaf het begin af aan samen doelen stelt en op kunt trekken. Op die manier gaat integraal werken vrijwel automatisch.”

Wilt u meer weten over hoe lokale partijen in de Hoeksche Waard met de WoonZorgwijzer aan de slag zijn gegaan? Of hoe JSO kan helpen bij het benutten van de WoonZorgwijzer bij vraagstukken in uw eigen gemeente of regio? Neem dan contact op met Ines Pruijt.

Meer informatie

Contact

Deel dit artikel