Lydia Meijerink

Adviseur

Ik ben adviseur/procesbegeleider sociaal domein en ben deskundig in organisatie- en verandervraagstukken.

Ik stel de andere vragen, kan breed analyseren en kan, waar nodig, met creatieve ideeën aanzetten tot innovatie. Ik word gevraagd voor veranderingsprocessen gericht op verbetering van samenwerking in de wijk, ketensamenwerking en samenwerking ten behoeve van innovatieve projecten.

Mijn werkwijze is sterk participatief en stap voor stap. Ik geloof sterk dat duurzame verandering alleen gerealiseerd kan worden wanneer het eigenaarschap zo goed mogelijk is belegd. Agile/Scrum-aanpak en ‘Deep Democracy’ passen hier goed bij! Building the bridge while walking on it! Ik heb daarnaast kennis van thema’s als versterken voorliggende veld en gedragen preventie(beleid), langer vitaal thuis wonen, mantelzorger ouderen/eenzaamheid, en versterking mantelzorg/verbinding formele en informele zorg. Ik ben van oudsher thuis op het brede terrein van Wmo en diversiteitsbeleid.