Monique Postma

Adviseur

Het geeft me veel voldoening om samen met de klant complexe maatschappelijke vraagstukken een stap verder te brengen. Handen en voeten geven aan opgaven die vaak een langere adem vragen. Door luisteren, sparren en doorpraten zoek ik de vraag achter de vraag of de vraag die nog niet helemaal is uitgekristalliseerd. Daarbij heb ik zowel een zakelijk-strategische insteek als een pragmatische hands-on instelling met oog voor belangen van alle betrokken partijen.

Ik heb brede kennis en ervaring binnen het sociaal domein opgedaan in diverse opdrachten van gemeentelijke – en maatschappelijke opdrachtgevers. In de afgelopen jaren heb ik gewerkt aan doorontwikkeling van wijkteams, evaluatie- en effectonderzoek, aanpak van armoede en schulden, mantelzorg en kwetsbare groepen (autisme, licht verstandelijke beperking, eenzaamheid en sociaal isolement). Mijn aanpak kenmerkt zich door een combinatie van betrokkenheid en expertise.