Vincent Kokke

Adviseur

Ik ben een adviseur die verbindingen legt en draagvlak realiseert in veranderingsprocessen. Ik denk vanuit een onafhankelijke positie mee bij het vinden van de meest passende oplossing. Ik zie altijd mogelijkheden en kansen om verbindingen te leggen tussen vraagstukken en (bestaande) goede praktijken en (nieuwe) concepten. Ik construeer waar nodig en mogelijk een vernieuwende maatwerkaanpak.

Ik ben sterk betrokken bij kwetsbare groepen: iedereen doet ertoe. Iedereen kan of heeft wel iets om ‘vooruit’ te komen. Ik breng die eigen kracht in beweging en benut deze om welzijn te bevorderen. Zo komen mensen weer in verbinding met zichzelf, hun omgeving, de instanties en hun eigen toekomst.

Thema’s waar ik me bij thuis voel: (maatschappelijke) participatie, (arbeids)inclusie, inclusieve samenleving, sociaal ondernemerschap, wijkontwikkeling, leefbaarheid, buurtrechten, vrijwillige inzet, zelforganisatie, informele buurthulp/burenhulp, welzijns-/opbouwwerk.