Kinderen die met messen rondlopen. Of al op jonge leeftijd alcohol en drugs gebruiken. Veel kinderen gaan de verkeerde uitdagingen aan. Omdat ze zich vervelen? Omdat ze teveel worden uitgedaagd? Omdat ze perspectief missen, al dan niet aangewakkerd door de beperkingen in coronatijd… We willen niet dat onze kinderen het verkeerde pad op gaan, maar toch vinden we het soms lastig om hier preventief mee om te gaan. Wat is er nodig om jeugdcriminaliteit te voorkomen? Vroeg er bij zijn is belangrijk! Drie tips.

Tip 1: Betrek het hele systeem

BASTA! is een methodiek die kinderen jonger dan 12 jaar met strafbaar gedrag helpt recidive te voorkomen. BASTA! is een systeemgerichte methode die zich niet alleen op het kind richt, maar ook op de ouders, school, buurt en leeftijdgenoten. Met BASTA! kan een professional vroegtijdig kinderen met strafbaar gedrag signaleren en hen van het criminele pad afhouden.

Tip 2: Zorg dat je er vroeg bij bent

De methode gebruikt het risicotaxatie instrument EARL: Early Assessment Risk List. EARL brengt de risicofactoren in beeld die een versterkende werking kunnen hebben bij het ontstaan van jeugdcrimineel gedrag. Daarnaast brengt de EARL de beschermende factoren in beeld, die juist een preventieve invloed kunnen hebben. Hiermee kan het risico op het ontstaan van jeugdcrimineel gedrag snel en betrouwbaar worden getaxeerd. Belangrijk, want een juiste beoordeling is essentieel om passende hulp aan ouders en kind te geven.

Tip 3: Versterk het gezin

Vaak is het versterken van de pedagogische vaardigheden van de ouders al voldoende om ervoor te zorgen dat het kind niet recidiveert. Opvoeders van 12-minners hebben nog een grote pedagogische invloed. Door beter toezicht te houden, grenzen te stellen maar ook de betrokkenheid op het kind te vergroten kan er al veel opgelost.

Schrijf je nu in voor de online training in januari 2021!

In januari 2021 start JSO een online training BASTA! voor professionals. Daarin krijg je zowel een digitale werkwijze alsook de professionele vaardigheden aangeleerd om aan de slag te gaan met jonge kinderen die strafbaar gedrag vertonen.

BASTA! is een digitaal uitgevoerde methodiek. De professional werkt via zijn tablet of laptop en komt na taxatie met de EARL via keuzemenu´s bij de best toepasbare interventies met het oog op de gewenste gedragsverandering in alle domeinen rond het kind. Maar het meest effectief is dat de BASTA!-professional een goede werkrelatie opbouwt met het gezin. Zodat de naastbetrokkenen met elkaar kunnen kijken hoe ze recidive kunnen voorkomen.

De eerst volgende Basta training volgen? Zet deze data in je agenda;
  • Donderdag 28 januari 2021 van 10.30 tot 17.00 uur
  • Donderdag 11 februari 2021 van 09.00 tot 15.00 uur
  • Maandag 22 februari 2021 van van 09.00 tot 15.00 uur
  • Afspraken over coaching (4 afspraken) maken we tijdens de training

Aanmelden BASTA!-training: voorkomen jeugdcriminaliteit

Deel dit artikel

Doel Jeugdcriminaliteit voorkomen

Onze Rol Jeugd

Contact Nita van Veluw

18 november 2020