BASTA! is een systeemgerichte interventie voor kinderen jonger dan 12 jaar die vanwege het plegen van delicten in aanraking zijn gekomen met de politie. Ouders, buurt, school worden hier nauw bij betrokken. Het uiteindelijk doel is te voorkomen dat deze kinderen recidiveren.

Het is belangrijk om er vroeg bij te zijn als kinderen kleine strafbare feiten plegen. Op school, in de straat of op de sportvereniging. Maar ook als de politie een serieuze melding binnen krijgt van een 12-minner met strafbaar gedrag. Ouders kunnen dit meestal zelf aanpakken, met steun uit de buurt, van school of elders. Want als je er (samen) vroeg bij bent, kun je erger voorkomen.

Methodiek

BASTA! is een door het NJi erkende methodiek die gericht is op begeleiding en preventie van 12-minners met strafbaar gedrag. Het is bij uitstek een integrale methode die de ouders en kinderen begeleidt en ook school, buurt en leeftijdgenoten betrekt.

Tool

BASTA! wordt uitgevoerd door professionals met behulp van een online tool. Met het EARL-taxatie wordt omvang van het risico snel en betrouwbaar in kaart gebracht. Na de taxatie wordt een individuele aanpak voorgesteld met de meest passende instrumenten. De tool heeft beschikking over een breed aanbod instrumenten, die in de verschillende leefgebieden van het kind worden ingezet.

Training

Het BASTA! trainingsprogramma voor professionals duurt maximaal 3 maanden en bestaat gemiddeld uit 30 uur professionele begeleiding. Deelnemers krijgen een persoonlijke inlog waarmee ze op elk moment gebruik kunnen maken van de tool.

Neem voor meer informatie over de tool en trainingsmogelijkheden contact op met Nita van Veluw. Bekijk ook het filmpje. Foto: © Eugen / Nationale Beeldbank. De kinderen op de foto zijn op geen enkele wijze betrokken bij dit onderwerp.

Deel dit artikel