De sociale veiligheid versterken is de missie van de vrijwillige buurtpreventieteams. Veiligheid Alliantie Rotterdam (VAR) wilde weten hoe teams naast een veilige straat ook kunnen bijdragen aan het signaleren van kwetsbare situaties. In 11 gemeenten trainde JSO teams en hun samenwerkingspartners om hier beter op in te spelen.

Hoe kunnen we de kennis, houding en competenties van deelnemers van de buurtpreventieteams versterken? Zo luidde de vraag van de VAR aan het adres van JSO. We pakten de handschoen op door een programma te maken waarin verschillende spelers samenkomen. De buurtpreventieteams, gemeenten en partners (politie, welzijn, woningbouwcorporatie, onderwijs) ontdekten samen welke bestanddelen ervoor zorgen dat de teams succesvol bij kunnen dragen aan sociale veiligheid.

Verkenning rol en samenwerking buurtpreventie

In de sessies is inzichtelijk gemaakt wat voor rol het team kan spelen in vroegsignalering, hoe de opvolging vervolgens verloopt en op welke wijze partners effectief kunnen aansluiten om vroegsignalering door buurtpreventen te ondersteunen en faciliteren. Hiervoor werd onder anderen gebruik gemaakt van een training voor het Niet-Pluis gevoel. Dit was vooral gericht op het herkennen en erkennen van het gevoel en het melden van vermoedens bij professionals. Het project is uitgevoerd in samenwerking met 11 buurtpreventieteams, waarbij partners uit de buurt (politie, welzijn, zorg, wonen) werden betrokken.

Resultaat: een sociaal veilig leefklimaat

Dankzij buurtpreventie + leren de preventen hun Niet Pluis gevoel effectiever inzette. Door middel van participatie en betrokkenheid  kunnen inwoners zo, in samenwerking met de gemeente en partners uit de wijk, een bijdrage leveren aan een inclusieve buurt met een prettig en veilig leefklimaat.

Opdrachtgever De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam

Doel
Taken van buurtpreventen uitbreiden en samenwerking met de veiligheidsdiensten versterken

Contact Vincent Kokke

Deel dit artikel