De sociale veiligheid versterken is de missie van de vrijwillige buurtpreventieteams. Samenwerking staat daarin voorop. Binnen het team, maar ook met de buurt, overheid en maatschappelijke organisaties. Hoe kunnen de teams hun rol succesvol oppakken en zijn er ook kansen om naast een veilige straat ook bij te dragen aan het signaleren van kwetsbare situaties? In Rotterdam trainde JSO buurtpreventen en hun samenwerkingspartners om hier beter op in te spelen.

Het lokale sociale kapitaal optimaal benutten. Dat is de grote opgave in het sociaal domein van nu. Burgers die opereren binnen buurtpreventieteams nemen verantwoordelijkheid voor de sociale veiligheid en leefbaarheid en zetten hun ervaringsdeskundigheid in voor de buurt. De focus van de teams richt zich op verschillende problemen, waaronder woninginbraak, voertuigcriminaliteit, verkeerd geparkeerde aanhangwagens en overlast van jongeren. Naast positieve effecten als sociale binding, alertheid en collectieve zelfredzaamheid kunnen er negatieve effecten zijn, zoals het risico van stigmatisering van groepen en disproportioneel optreden. Cruciaal in het slagen van de teams is het samenspel tussen inwoners, overheid en maatschappelijke partners.

Samenwerking voor sociale veiligheid

Hoe kunnen we de kennis, houding en competenties van deelnemers van de buurtpreventieteams versterken? Zo luidde de vraag van de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam aan het adres van JSO. We pakten de handschoen op door een programma te maken waarin verschillende spelers samenkomen. De buurtpreventieteams, gemeenten en partners (politie, welzijn, woningbouwcorporatie, onderwijs) gingen samen ontdekken welke bestanddelen ervoor zorgen dat de teams succesvol bij kan dragen aan sociale veiligheid.

Risico’s ondervangen

Hierbij is inzichtelijk gemaakt wat voor rol het team kan spelen in vroegsignalering, hoe de opvolging vervolgens verloopt en op welke wijze partners effectief kunnen aansluiten om buurtpreventie te ondersteunen en faciliteren. Risico’s proberen we gezamenlijk te ondervangen. Het projecct is uitgevoerd in samenwerking met een tiental wijken, waarbij drie of vier partners uit de buurt (buurtpreventie, politie, welzijn, zorg, wonen) zijn verbonden aan het uitwisselingsprogramma van drie bijeenkomsten. In de bijeenkomsten doen deelnemers onder andere oefeningen met een trainingsacteur. Dit traject liep van februari tot en met juni 2017.

Resultaat: een sociaal veilig leefklimaat

Door het programma kennen de deelnemers van het buurtpreventieteam hun bevoegdheden en grenzen. Ze kunnen signalen op de juiste manier melden en verbeteren hun gespreksvaardigheden. Door middel van participatie van inwoners kunnen we zo, in samenwerking met de gemeente en partners uit de wijk, een bijdrage leveren aan een kwalitatieve, inclusieve buurt met een prettig en veilig leefklimaat.

Opdrachtgever De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam

Contact Vincent Kokke

Deel dit artikel