Sinds 2017 kunnen inwoners en professionals van Leiden en Leiderdorp gebruik maken van BUUV, een online platform (marktplaats) waar diensten worden gevraagd en aangeboden. Naast de online lancering is het ook offline geïmplementeerd met behulp van prikborden met daarop vraag en aanbod op 17 locaties. JSO ondersteunde de lancering onder andere door een verandertraject aan te gaan met de Leidse opbouwwerkers.  

Zowel burgers als professionals kunnen gebruik maken van het BUUV. Belangrijk hiervoor is dat het platform bekendheid krijgt, dat de vraagverlegenheid wordt tegengegaan en dat wijkprofessionals getraind worden in het ‘ondersteunen’ en ‘coachen’ van vrijwillige BUUV-ambassadeurs. 

Ambassadeursnetwerk

Voorafgaand aan de lancering is er eerst een draagvlakonderzoek uitgevoerd met behulp van netwerkbijeenkomsten. Hier is een ambassadeursnetwerk uit voortgekomen. Vervolgens zijn de JSO coaches met de professionals aan de slag gegaan. Werken met het platform betekent namelijk ook dat zij hun taken op een ander manier kunnen invullen: van organiseren naar faciliteren.  

Resultaat: mensen weten elkaar te vinden 

Door de introductie van BUUV weten mensen in Leiden en Leiderdorp elkaar eerder te vinden voor onderlinge burenhulp; het versterkt de sociale netwerken van mensen en onafhankelijkheid van professionals. Door de BUUV locaties verspreid in Leiden en Leiderdorp wordt de vraagverlegenheid ook aangepakt, zoals te zien is op de video “BUUV, de marktplaats voor en door bewoners”, die onderaan dit artikel te bekijken is.

Cultuurverandering heeft tijd nodig 

Het platform heeft in het eerste half jaar na de lancering 550 deelnemers aan zich gekoppeld. Hogeschool Leiden heeft onderzoek gedaan naar de motivatie van de deelnemers, de promotiekansen in de wijk en de waarde van BUUV voor sociale netwerken. Na de lancering is het nu tijd voor BUUV en de ambassadeurs om op eigen benen te staan. Het vertrouwen is er, maar er is ook de verwachting dat het nog even gaat duren voordat het platform op grote schaal gebruikt gaat worden: “Het heeft grote potentie, maar het vraagt om cultuurverandering en cultuurverandering kost tijd.” 

Meer weten over de ontwikkeling van sociale netwerken en BUUV? Neem dan contact op met Vincent Kokke.

Deel dit artikel