In de wijk Drevenbuurt in Vlaardingen bestond het idee om een zorg-coöperatie op te richten, gebaseerd op wederkerigheid. Binnen de zogenoemde WIJ-coöperatie kunnen inwoners elkaar hulp en ondersteuning bieden op basis van tijdsinvestering. JSO inventariseerde wat het draagvlak was en hielp initiatiefnemers met het uitwerken van het concept.

Voor de tijdsinvestering worden tijdpunten toegekend. De gespaarde punten zorgen ervoor dat je minder afhankelijk bent van professionals. De gemeente Vlaardingen staat positief tegenover het principe van de WIJ-coöperatie en wilde deze proeftuin in de wijk graag ondersteunen. Wanneer de coöperatie voldoende vlieguren heeft gemaakt wil Vlaardingen kijken of het concept van de coöperatie opgeschaald kan worden naar andere wijken.

Aan de slag!

De inventarisatie is gestart met gesprekken in de wijk. Vervolgens is er met de initiatiefgroep een maatwerkplan opgesteld en is gestart met de implementatie in de wijk. Dit omvat o.a. het opzetten van een netwerkorganisatie, uitwerking van de rollen binnen de WIJ-coöperatie en communicatie via schriftelijke en online-kanalen, zoals de facebook pagina van Op Dreef. Er is een werksessie georganiseerd om gezamenlijk een lightversie van een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse te maken. Tot slot is een set van aanbevelingen gedaan voor de opschaling van de WIJ-coöperatie voor Vlaardingen en advies geboden over het doorbreken van de vraagverlegenheid.

Burger als product, consument en distributeur

Deze proeftuin was een schoolvoorbeeld van een burgerinitiatief, waar een groepje inwoners van de wijk Drevenbuurt het beleid en uitvoeringsprogramma bepalen en uitvoeren. De burger is het product, de consument en de distributeur. De coöperatie heeft nu haar eerste stappen gezet en gaat nu zelf ontdekken hoe zij andere inwoners van de wijk kan betrekken en laten participeren.

In 2016 en 2017 was JSO betrokken bij de opzet en uitvoer van meer dan 40 verschillende proeftuinen in Zuid-Holland. Kenmerkend voor deze periode waren het goed scherp krijgen van de vraag, het versterken van bestaande structuren en professionals en het innovatieve karakter van de proeftuinen.

Meer weten?

Opdrachtgever Gemeente Vlaardingen en de inwoners van de Drevenbuurt
wijcoop.nl

Doel
Gemeente Vlaardingen en haar inwoners wilden weten of er draagvlak is voor een lokale zorg-coöperatie

Contact Vincent Kokke