Wie doet wat bij een ramp of crisis in de regio? GGD Haaglanden is bij een regionale ramp of een crisis verantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverlening en informatievoorziening. JSO ontwikkelde voor hen een integraal crisiscommunicatieplan.

Wanneer er in één van de negen gemeenten van de regio Haaglanden een ramp of crisis plaatsvindt die gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid dan is het informeren van het publiek één van de taken van de GGD. Adequate publiekscommunicatie in geval van crisis vraagt om een planmatige aanpak in de voorbereiding, organisatie en uitvoering. GGD Haaglanden vroeg JSO om te ondersteunen bij de ontwikkeling van een integraal crisiscommunicatieplan. 

Complexe keten

JSO-adviseur Ines Pruijt  was betrokken bij de ontwikkeling: “Crisiscommunicatie is altijd maatwerk, want geen enkele crisis is hetzelfde. Je hebt te maken met een complexe keten waarin veel mensen betrokken zijn. Het gaat erom dat je in elke situatie weet wie welke rol heeft en wat er van je verwacht wordt. Een planmatige aanpak is dus heel belangrijk.” 

Linking pin

De communicatieadviseurs van de GGD fungeren in geval van crisis als een linking pin tussen de inhoudelijk deskundigen en de crisiscoördinatie die bij de gemeente ligt. Adviseur Fenneke de Graaf werkte nauw met ze samen: “We hebben met de communicatieadviseurs van de GGD en van (regionale) partners verkent hoe de huidige communicatie is georganiseerd en wat verbeterd kan worden. Hier hebben we samen afspraken over gemaakt en dit alles gevat in een plan. 

Plan

Het plan beschrijft de kaders van (planmatige) crisiscommunicatie in het algemeen, hoe dit uitwerkt in de regionale praktijk en wat dit op organisatorisch vlak betekent voor GGD Haaglanden.  Dan gaat het over concrete afspraken tussen de betrokken partijen en de taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van crisiscommunicatie, zoals bereikbaarheid en een piketregeling. Het te volgen proces is beschreven in een helder stroomschema.  

Beter begrip

Ines: “We werkten intensief samen met de communicatieadviseurs en bewaakten de voortgang en initieerden overleg met andere stakeholders in de keten. Dit resulteert tevens in kortere lijnen en een beter begrip van het proces en elkaars verantwoordelijkheden. Het is niet onze aanpak om het roer over te nemen maar we zoeken samen naar de balans en doen dit transparant en met “zachte volhardendheid” zoals Thomas Eckardt van de GGD het verwoordde.

JSO begeleidt en ondersteunt organisaties en gemeenten bij het ontwikkelen en verbeteren van beleid. Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel

De foto boven dit artikel is van Ambu GGD Haaglanden.

Opdrachtgever GGD Haaglanden
www.ggdhaaglanden.nl

Doel Het verbinden van verschillende partijen rond de ontwikkeling van een regionaal crisiscommunicatieplan

Onze Rol Project- en procesmanagement

Contact Charlotte Hanzon