De week van het Wijkteam

Sinds 1 januari 2015 zijn er in Rotterdam 42 wijkteams aan het werk, die doorlopend ondersteund moeten worden in het vormgeven van hun nieuwe opdracht en taken. CJG Rijnmond vroeg JSO een eerste aanzet te geven tot een goed scholingsprogramma, in de vorm van een introductiebijeenkomst voor professionals en een advies voor verdere scholing.

Ter voorbereiding op de introductiebijeenkomst liet JSO de professionals een quickscan invullen, die onder andere inzicht gaf in de competenties waaraan zij en hun team nog moeten werken. De uitkomsten van de scan werden gebruikt om de inhoud van de bijeenkomst vorm te geven.

Nauwe samenwerking

JSO ontwikkelde die inhoud in nauwe samenwerking met CJG Rijnmond, maar nodigde ook andere betrokkenen uit om mee te denken (onder andere in een try out-bijeenkomst). Zo werd het geheel verder aangescherpt. Tot slot verzorgde JSO de locatie, uitnodigingen en materialen en liet een korte animatiefilm maken, waarin de nieuwe opdracht en taken van wijkteams duidelijk en aantrekkelijk werden gepresenteerd.

Week van het Wijkteam

Tijdens de Week van het Wijkteam vervulden diverse JSO-medewerkers de rol van dagvoorzitter en gespreksleider. De gespreksleiders begeleidden de wijkteams in teamsessies, die focusten op de nieuwe rol van professionals in hun team, de positie van het team in de wijk en wat het team graag zou willen bereiken.

Er werd ingezet op Ik, Wij en Wijk:

  • Ik: hoe sta ik er zelf in
  • Wij: hoe staat het team er bij
  • Wijk: hoe staat het team in de wijk

Afhankelijk van hoe ver een team al was in haar ontwikkeling, werd meer of minder nadruk op het Wij en/of de Wijk gelegd. Op die manier kreeg elk team een aanbod op maat. De uitkomsten van de sessies werden per wijkteam vastgelegd in een wijkkrant.

Resultaten

De inzet van JSO heeft CJG Rijnmond en de wijkteams het volgende opgeleverd.

  • Professionals hebben een introductiebijeenkomst gevolgd tijdens de ‘Week van het Wijkteam’ en voelen zich gesterkt in hun nieuwe rol;
  • Er ligt een advies van waaruit het scholingsprogramma voor de wijkteams verder vormgegeven kan worden;
  • Professionals weten: waar sta ik als professional en wat heb ik nodig?;
  • Wijkteams weten: wat willen wij als team, waar willen wij voor staan en hoe komen wij daar?;
  • En wijkteams weten: hoe ziet onze wijk eruit, wat is onze positie in de wijk en hoe nemen we die in?
Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project? Of bent u benieuwd wat JSO kan betekenen voor de professionalisering van wijkteams in uw gemeente? Neem dan contact op met Bea Houwers.