Jongeren in de jeugdhulp hebben behoefte aan iemand die hen echt begrijpt. ExpEx (Experienced Experts) zijn getrainde jongeren die zelf ervaring hebben in de jeugdhulp. Om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten werkt JSO samen met verschillende organisaties in Midden-Holland en de gemeente Gouda.

JSO, ZOG MH, Kwintes, Stek jeugdhulp, Jeugdbescherming West en de gemeente Gouda werken sinds september 2016 in de proeftuin ExpEx MH om de inzet van getrainde ervaringsdeskundigen in de jeugdhulp in Midden-Holland te realiseren. De focus ligt op het vraagstuk van overgang van jeugd naar volwassenheid, ook wel bekend als de ‘aansluiting 18-/18+’. Er wordt samengewerkt met een groep ExpEx die vorig jaar zijn getraind.

Ervaringsdeskundigheid

“Getrainde ervaringsdeskundige jongeren kunnen op verschillende manieren worden ingezet. Als luisterend oor of als maatje voor jongeren die momenteel hulp krijgen”, vertelt de projectleider van JSO. “ExpEx kunnen ook hulpverleners adviseren vanuit cliëntperspectief, wanneer zij bijvoorbeeld vastlopen in een casus. Daarnaast kunnen zij voorlichting geven bij gemeenten en organisaties.”

Voorlichting

In de eerste fase van de proeftuin geven de ExpEx MH voorlichting in de verschillende teams en leefgroepen bij de deelnemende organisaties. Zij worden hierbij uitgedaagd om de ExpEx als maatje en als adviseur in te zetten. De ervaringsdeskundigen nemen ook deel aan bijeenkomsten van de gemeente, waar zij denkkracht organiseren en adviezen geven om het jeugdhulpbeleid te verbeteren. ExpEx zijn flexibel en staan open voor alle suggesties die worden gedaan.

Training

In december 2016 start een training om twaalf nieuwe ExpEx op te leiden. Na de training kunnen zij zich scharen bij de flexpool van ervaringsdeskundigen die ingezet worden bij organisaties en gemeenten in Midden-Holland. JSO: “We hebben ons binnen de proeftuin opgelegd dat alle betrokken partijen zich inspannen om de inzet van getrainde ervaringsdeskundigen in Midden-Holland te waarborgen. De inzet van ervaringsdeskundigheid moet niet afhankelijk blijven van proeftuinen, subsidies of fondsen, maar ingebed worden in de jeugdhulpverlening.”

Links
Deel dit artikel