In de wijk, op school en binnen instellingen is er steeds meer ruimte voor experiment en ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en methodieken. Zo werkt Horizon Jeugdzorg en Onderwijs met een unieke gezinsbehandeling waar het hele gezin wordt opgenomen. JSO heeft de methodiek beschreven.

Nu het stof van de transitie is neergedaald lijkt er weer meer aandacht te zijn voor de inhoudelijke kant van het werk in het sociaal domein. Veel professionals vinden zichzelf terug in een andere rol en ervaren dat dit ook om een nieuwe manier van (samen)werken vraagt. In de wijk, op school en binnen instellingen is er ruimte voor experiment en het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en methodieken.

Hele gezin

Ook bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs is er de afgelopen jaren volop vernieuwd en ontwikkeld. Zo bestaat er in Harreveld sinds vier jaar de gezinsbehandeling waarbij niet alleen het kind, maar het hele gezin opgenomen wordt. Doel is ervoor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen of weer veilig terug naar huis kunnen. De behandeling richt zich primair op de ouders. Zij versterken hun opvoedvaardigheden en krijgen hierbij coaching van de gezinsbegeleiders. Hierbij wordt het programma OUDERS van Tegendraadse Jeugd gebruikt.

No-nonsense aanpak

De gezinsbehandeling kenmerkt zich door een no-nonsense aanpak. De verantwoordelijkheid blijft altijd bij de ouders, hun leervraag staat centraal. De gezinsbegeleiders geven feedback op het opvoedgedrag van de ouders en laten zien welke impact dit heeft op het gedrag van hun kind. Ouders zien en ervaren zo dat zij zélf de verandering in gang kunnen zetten die ook leidt tot ander gedrag bij hun kind.

Anja Winters, afdelingsmanager gezinsbehandeling bij Horizon: “Wij waren al een paar jaar bezig met deze vorm van gezinsbehandeling en we merkten dat het goed werkte. Toch hadden we geen antwoord klaar als iemand vroeg: hoe doen jullie dat nou? We wilden de stap maken van freewheelen naar een goed onderbouwde methodiek. We kenden JSO al door het programma Ouders van Tegendraadse Jeugd en zij kenden ons. Door hun expertise in het beschrijven en onderbouwen van methodieken was de keuze snel gemaakt.”

Intensief samenwerken

JSO koos bij het beschrijven en doorontwikkelen van de methodiek gezinsbehandeling voor een intensieve samenwerking met de opdrachtgever en uitvoerders. Nita van Veluw, adviseur JSO: “Bij een opdracht als deze gaat het voor JSO om meekijken, meedenken en meebeleven. Als methodiekontwikkelaar weet ik wat er nodig is, maar durf ik ook los te laten. Het is spannend om te kijken waar mensen zelf mee komen.”

Anja Winters: “Ik merk dat deze manier van werken voor de gezinswerkers een nieuwe dimensie geeft aan hun werk. Het zorgt voor verdieping en geeft nieuwe energie zonder dat het een keurslijf wordt. Natuurlijk gebruik je als hulpverlener ook je eigen creativiteit en intuïtie. Maar een onderbouwde methodiek biedt wel houvast in het gesprek met elkaar over wat wij willen bereiken, hoe wij dit willen doen en wat er beter kan.”

Opdrachtgever Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
www.horizon.eu/

Contact Nita van Veluw