Hoe kunnen de basisprincipes van GO! voor jeugd gaan leven in het dagelijks werk van de medewerkers? Voor deze veranderopgave stond de nieuwe organisatie voor jeugdhulp in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. JSO werkte met hen samen aan de vertaling van de visie naar de praktijk.

GO! voor jeugd bestaat uit acht samenwerkende organisaties die jeugdhulp bieden aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun omgeving. Bijna twee jaar geleden kreeg GO! de opdracht om de jeugdhulp in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem opnieuw vorm te geven. Het eerste half jaar is gewerkt aan de inrichting van de organisatie en werden alle zorgtaken opgepakt. Na deze dynamische periode was de tijd rijp voor de verdieping en concrete invulling van de innovatie, waar GO! voor staat.

Op z’n kop

“We wilden iets nieuws neerzetten in Alphen: integrale jeugdhulp, zonder schotten”, zegt Dennis de Roo, directeur van GO! voor jeugd. “Begin 2018 stond de organisatie en waren de visie en missie geformuleerd maar onze grote veranderopgave was het tot leven laten komen van onze basisprincipes in de dagelijkse praktijk.“

“De zorguitvoerders waren niet gewend om op die manier te denken, te handelen, te communiceren”, zegt Andries Hoekstra, lid van het managementteam van GO! “Dat is ook niet gek, want ze zijn in het verleden anders opgeleid. Je hebt dus met een behoorlijk veranderproces te maken, die de basis die ze gewend zijn op z’n kop zet.”

Iedereen aangehaakt

Louis Pronk en Charlotte Hanzon van JSO werden gevraagd om het ontwikkeltraject te begeleiden. Louis: “Bij dit soort complexe uitdagingen wil je iedereen in de organisatie laten aanhaken. We hebben een projectgroep geformeerd met vertegenwoordigers uit alle teams die een eerste slag maakten. Vervolgens hebben we in bijeenkomsten met alle medewerkers de vier basisprincipes vertaald naar dagelijks handelen. Dit creëert betrokkenheid en draagvlak voor de keuzes die gemaakt zijn.” GZ-psycholoog Caroline van Mierlo zat in die projectgroep: “We hebben het echt samen gedaan. Alle disciplines waren heel evenwichtig vertegenwoordigd in de projectgroep. Er werd ook steeds teruggekoppeld naar de teams en de moederorganisaties.“

Gesprekskaartjes

Gaandeweg het traject werden een werkproces en handelingsrepertoire ontwikkeld. Er zijn gesprekskaartjes gemaakt die medewerkers richting geven wanneer ze in gesprek zijn met kinderen, ouders of collega’s. Andries: “Uiteindelijk willen we vanuit onze visie zorg van goede kwaliteit leveren en dat zorgprofessionals ieder gesprek met de cliënt voeren op basis van de kernwaarden.”

Dennis: “Ik denk dat we nu voor 90% geslaagd zijn. We moeten het wel verder borgen en zorgen dat medewerkers de basisprincipes zich nog meer eigen maken en er de juiste taal aan geven. Dat zijn we nu aan het doen door middel van intervisie”. Louis is het daar mee eens “We werken aan organisatiebrede intervisie. Transformeren is vooral ook veel het gesprek met elkaar voeren over hoe je anders kunt handelen, waar je tegen aan loopt en welke taal je daarbij gebruikt.”

Opdrachtgever GO! voor jeugd
www.govoorjeugd.nl/

Doel Breng de basisprincipes van GO! voor Jeugd tot leven in het dagelijks handelen van de medewerkers.

Onze Rol Organisatie- en teamontwikkeling 

Contact Charlotte Hanzon

GO! voor jeugd is een samenwerking van:

Cardea, Curium-LUMC, Gemiva-SVG Groep, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Ipse de Bruggen, Kwadraad Maatschappelijk Werk, De Opvoedpoli en Prodeba.

De basisprincipes van GO!

1. contact en vertrouwen

2. In het dagelijks leven

3. Doen wat helpt

4. Duurzaam veranderen en meedoen

De afbeelding boven dit artikel is van rawpixel.com

Deel dit artikel