Bewoners van onze meest verstedelijkte provincie meer laten doen in het groen. Met dat doel ontwikkelt JSO een duurzame aanpak met groene initiatiefnemers en de provincie Zuid-Holland: zonder beleidsprotocol, van onder naar boven en als partner in plaats van eigenaar.

Natuurgebieden en parken worden steeds meer gezien als een natuurlijke ruimte voor een gezonde leefstijl. Op verschillende plekken in Zuid-Holland komen steeds meer groene, gezonde initiatieven van de grond. Wandelprogramma’s voor mensen met diabetes, groene schoolpleinen voor schoolkinderen of bijvoorbeeld beweeg- en behandeltuinen bij zorginstellingen en ziekenhuizen.

Levensvatbaar

Uit onderzoek blijkt dat veel van deze initiatieven tegen allerlei praktische vraagstukken aanlopen. Zo is de samenwerking met de zorgsector nog onvoldoende ontwikkeld. Bovendien weten veel initiatieven niet van elkaars bestaan en wordt noodzakelijke kennis onvoldoende gedeeld. Het is belangrijk dat deze en andere obstakels worden weggenomen zodat een goed idee ook na de looptijd van een project of subsidie levensvatbaar blijft.

Impuls

De provincie Zuid-Holland ziet het belang van investeren in groen ten behoeve van de gezondheid en wil hier samen met initiatiefnemers en betrokkenen een impuls aan geven. Maar op welke manier kunnen ze een impuls geven anders dan via beleid en subsidie?

Verbinding

JSO ontwikkelt samen met groene initiatiefnemers en de provincie een traject om verbinding tussen initiatieven, kennisoverdracht en een collectieve aanpak mogelijk te maken. Door middel van een digitaal platform zijn een reeks betrokkenen met elkaar verbonden en worden de belangrijkste stakeholders en hun praktische vraagstukken in beeld gebracht. Op basis van een stakeholdersanalyse en het gecreëerde draagvlak kunnen de initiatiefnemers samen met de provincie en andere betrokkenen nu voor het eerst een gezamenlijke aanpak realiseren.

Deel dit artikel