Voor Haags Ontmoeten zocht Xtra een tijdelijke collega om het proces van verduurzaming en implementatie van Haags Ontmoeten zorgvuldig voort te zetten. Senior adviseur Jeanette van der Meer neemt deel in het team met de twee andere programmacoördinatoren en draagt voor twee stadsdelen bij aan de doorontwikkeling op strategisch en praktisch niveau.

Haags Ontmoeten (HO) is sinds 2017 een netwerk van partners in zorg en welzijn in Den Haag. Ze bieden ondersteuning en ontmoeting voor ouderen zodat zij zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig thuis wonen. HO is een begrip geworden in Den Haag en daarbuiten. Op meer dan 40 locaties, in buurthuizen, kringloopwinkels en zorgcentra, ontmoeten ouderen elkaar en is er advies en ondersteuning voor hun mantelzorgers.

Zwaardere zorg later

De gemeente wil als seniorvriendelijke stad dat ook ouderen die meer behoefte hebben aan zorg vanaf 2020 in Haags Ontmoeten kunnen deelnemen. Xtra welzijn heeft Jeanette aangetrokken om het proces in stadsdelen Centrum en Laak te coördineren. Jeanette: “Het is de bedoeling dat ouderen zo lang mogelijk met plezier en vitaal thuis wonen en dat zwaardere en geïndiceerde zorg pas op een later moment nodig is. Dit stelt wel eisen. Hoe kunnen we dit met de zorg- en welzijnsprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers mogelijk maken zonder in te leveren op de kwaliteit van de dienstverlening?

Schakelen tussen praktijk en beleid

De opdracht is om samen met partners innovatieve plannen voor 2020 te ontwikkelen en tegelijk zorgen dat de dagelijkse praktijk doorgaat. Het vraagt om een innovatieve aanpak en bestuurlijke tact. Jeanette gaat kriskras door de stad en is op verschillende niveaus is gesprek: “Ik heb te maken met verschillende culturen, zelforganisaties, grote en kleine partners in zorg en welzijn. Ik vraag wat zij volgend jaar nodig hebben en hoe we dat kunnen organiseren, binnen het beschikbare budget. Maar ook de ouderen en mantelzorgers zijn gesprekspartner: wat gaat er goed en wat kan beter?” Er is ook nauwe samenwerking met programmacoördinatoren van de andere stadsdelen, zorgpartners en de gemeente. Ellen Pals, programmacoördinator Haags Ontmoeten: “Jeanette kan goed schakelen tussen praktijk en beleid. Ze legt hierin logische verbanden, waardoor beide de plek krijgen die ze verdienen”.

Voorbeeld voor andere gemeenten

Jeanette: “Het is mooi om te zien hoeveel er mogelijk is als welzijn- en zorgorganisaties intensief samenwerken. Samen maak je mogelijk dat ouderen elkaar ontmoeten, in het buurthuis, in het zorgcentrum of zelfs in de kringloopwinkel. Mensen blijven in hun vertrouwde omgeving en houden controle over hun eigen leven. Haags Ontmoeten is een voorbeeld voor andere gemeenten hoe je zorgvuldig beleid kunt maken om ouderen langer thuis te laten wonen, ook als het om ouderen gaat die kwetsbaar zijn.”

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Xtra en JSO gaan graag in gesprek. Mail naar j.vd.meer@jso.nl.

Deel dit artikel

Opdrachtgever Xtra
www.xtra.nl

Doel Als interim programmacoördinator partners verbinden voor doorontwikkeling Haags Ontmoeten en zorg dragen voor dagelijkse praktijk.

Onze Rol Interim Project- en procesmanagement

Contact Jeanette van der Meer