Het Begint Bij Mij!

Duurzaam versterken van eigen kracht is belangrijk voor kwetsbare jeugd en ouders met opvoedproblemen. Maar zelfhulptrainingen worden nog slechts mondjesmaat aangeboden. JSO wil hen met het beproefde community based programma ‘Het Begint Bij Mij’ steviger laten functioneren.

Kinderen en ouders met opvoedingsproblemen moeten niet alleen worden behandeld of hulp krijgen. Maar ook meer in staat worden gesteld daarvoor hun eigen kracht te leren gebruiken. Stichting Blijf Bij Mij voert daarvoor met kinderen, ouders, leerkrachten en hulpverleners in de rol als opvoeders twee projecten uit.

In de klas

In mei startten trainingen voor ouders van chronisch zieke kinderen bij Diabolo en hulpverleningsorganisatie TriviumLindenhof. Er werd een klankbordgroep van ouders en kinderen geformeerd en een werkboek gemaakt. Leerkrachten en hulpverleners volgden eerst de training zelf. Na de zomervakantie kwam Het Begint Bij Mij in een klas van basisschool Het Startblok in Goeree-Overflakkee. Met parallelle training voor kinderen, ouders en professionals.

Resultaten

Bea Houwers: “Het klasklimaat was niet prettig maar nu merken kinderen dat ze fijner met elkaar omgaan. Ook is er een werkgroep met jongeren en ouders die elkaar helpen.” De gezamenlijke opbrengsten: ouders en opvoeders zijn vanuit eigen kracht versterkt in hun rol, professionals werken met trainingen in hun oudercontact en gemeenten krijgen een instrument om preventie beter vorm te geven.

Links

hetbegintbijmij.nl
www.proud2b.org
www.woordenvooralles.nl

Deel dit artikel