Er is beweging in de wereld van beschermd wonen en maatschappelijke opvang! Iedere gemeente/regio is op haar eigen manier op zoek naar het juiste stelsel om kwetsbare groepen te ondersteunen. Dat begint bij huisvesting: de basis voor een eerste, tweede of derde kans. Het motto is kleinschalig, wijkgericht, integraal samenwerken, betaalbaar en steeds vaker blijkt maatwerk het antwoord. Maar wat zijn nu de 5 sleutels tot succes bij beschermd wonen?

Sleutel 1: Doelgroep centraal 

Het begint bij de mensen zelf. Onze ervaring is dat duurzame effectieve resultaten alleen tot stand komen als de behoefte en mogelijkheden van de mensen om wie het gaat centraal staan. Dat betekent in gesprek gaan, vanaf  het begin en doorlopend in het ontwikkelproces. De kaders, wat wel en niet mogelijk is, moeten vooraf wel duidelijk zijn. Het betrekken van ervaringsdeskundigen, leeftijdsgenoten of mensen die nabij staan bij de doelgroep is enorm waardevol.  

 

Sleutel 2: Gemeenten in regie 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hun kwetsbare burgers. Denk aan jong, oud (vergrijzing), psychiatrische en psychosociale problematiek, fysieke beperking enz. Er wordt gewerkt aan woonzorgvisies en meerjarenplannen, en regie is nodig om de partijen met verschillende belangen bijeen te brengen. De doordecentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang heeft veel energie gegenereerd. In de complexe en langdurende strategische processen helpt het om concrete en kleinschalige woonvormen met elkaar te realiseren. Soms heb je gewoon kleine successen nodig om met elkaar de goede toon te vinden en voort te bouwen.  

 

Sleutel 3: Samenwerking zorg en welzijn 

Het gaat om bewoners die (nog) begeleiding nodig hebben om zelfstandig(er) te wonen. Afhankelijk van de problematiek en behoefte kunnen verschillende organisaties hun expertises en aanbod in ondersteuning inzetten. Een goede inschatting is nodig of bewoners hun vragen kunnen uitstellen en op afspraak begeleiding inschakelen. Daarmee hangt samen of het nodig is dat er een inwonend hoofdbewoner of beheerder in de buurt is. De belangrijkste punten in de begeleiding zijn: financieel zaken op orde, goede huurder (en buur) zijn, dagbesteding (onderwijs of werk), sociaal netwerk hebben en een vertrouwd iemand waarop je terug kunt vallen. 

 

Sleutel 4: Woningcorporaties ontzorgd 

Er is een groot tekort aan woonplekken en de woningcorporaties willen erop vertrouwen dat er goede begeleiding geboden wordt en er geen overlast of problemen met huurinning ontstaan. Idealiter fungeren de zorgorganisatie en de corporatie als een duo (scheiden zorg en wonen). Vanaf het begin is er aandacht voor doorstroming als de bewoners de volgende stap kunnen zetten naar volledig zelfstandig wonen. 

 

Sleutel 5: Inwoners ofwel de buurt 

Er zijn goede voorbeelden van zgn wijkcommunity’s rond woonzorgvormen als Beschermd Wonen light. Centraal in de wijk, het kennen van je buren, meedoen aan straatactiviteiten, het hoort er allemaal, meer of minder intensief, bij als je zelfstandig op eigen benen leert staan. Kernbegrip hierbij is de ‘inclusieve wijk’.  

Hulp nodig bij vormgeven Beschermd wonen?

JSO helpt betrokken partijen bij de zoektocht naar hun lokale of regionale oplossing. Wie zijn daarin de essentiële sleutelpartijen en wat zijn de belangrijkste speerpunten? Wij modereren graag het gesprek over do’s en don’t, kansen en risico’s en delen daarbij onze ervaringen en inspirerende voorbeelden.  Contact: Jeanette van der Meer, j.vd.meer@jso.nl 

 

Meer lezen over Beschermd wonen-light: https://www.jso.nl/onze-opdrachten/nieuwe-woonkans-jongeren-beschermd-wonen-light/ 

 

Deel dit artikel

Afbeelding van ClaudiaWollesen via Pixabay

Doel JSO helpt betrokken partijen bij de zoektocht naar hun lokale of regionale oplossing. Wie zijn daarin de essentiële sleutelpartijen en wat zijn de belangrijkste speerpunten? Wij modereren graag het gesprek over do’s en don’t's, kansen en risico’s en delen daarbij onze ervaringen en inspirerende voorbeelden.

Onze Rol Wonen Welzijn Zorg

Contact Jeanette van der Meer

16 november 2020