De Inclusieve Tafel is een succesvolle manier om een beweging in gang te zetten. Uitgangspunt is de samenwerking met inwoners zelf. De inspiratie en energie voor acties tijdens de Inclusieve Tafel leiden tot daadwerkelijke veranderingen. Zo ook in Krimpen a/d IJssel.

“Iedereen telt mee, maar als het erop aankomt, blijkt dat vaak niet zo te zijn” zegt wethouder Marco Oosterwijk van Krimpen aan den IJssel. “De Inclusieve Tafel brengt daar verandering in. Je wordt geraakt, benoemt de problematiek en gaat met elkaar aan de slag. Het is niet zo’n ingewikkeld model. Geraakt worden door een persoonlijk verhaal is een eerste stap om in beweging te komen. Als je geraakt wordt hoef je niemand meer uit te leggen dat er iets moet gebeuren.”

Persoonlijk verhaal

Voor de tweede keer heeft JSO de Inclusieve Tafel in Krimpen aan den IJssel georganiseerd. Dat zijn bijeenkomsten waarbij betrokkenen uit het onderwijs, bedrijfsleven, sport en hulpverleners luisteren naar een persoonlijk verhaal van een inwoner. Waar ziet hij/zij belemmeringen en oplossingen? Wat kunnen de aanwezigen vanuit hun eigen rol doen, zodat iedereen in Krimpen kan meedoen?

Om een gunst vragen

Een van die verhalen werd verteld door Grietje. Haar 14-jarige dochter Marije heeft het syndroom van Down en wil het liefst lekker meedoen in het regulier onderwijs en bij reguliere sportverenigingen. “Maar dat is helaas niet zo vanzelfsprekend. Ik moet overal leuren met mijn kind en mensen om een gunst vragen of mijn kind erbij mag horen”, zegt Grietje. Het is een oplossing om de brug over te gaan naar Rotterdam, waar er voldoende activiteiten voor Marije zijn. “Maar ik wil gewoon dat ze in haar woonplaats met de rest mee kan doen. Als je kind buiten de boot valt, is het lastig om aansluiting te vinden.”

Curling parents

Er zijn tientallen ouders zoals Grietje. Marco Oosterwijk heeft het over zogenaamde curling parents. “Dat zijn ouders die continu druk zijn om het pad van hun kind zo te bezemen dat ze goed terecht komen. Begrijpelijk, maar het is de hoogste tijd om inclusief te gaan denken en handelen. Het moet de meest normale zaak van de wereld zijn dat iedereen meedoet. Bijzonder moet normaal worden”. Volgens de wethouder wordt inclusiviteit nu in eerste instantie vaak opgelost door exclusiviteit. “Door een speciaal voetbalteam voor ze op te richten bijvoorbeeld. Maar ik heb veel liever dat die kinderen in een regulier voetbalteam kunnen meedoen. Laten we ons focussen op wat iemand wel kan in plaats van ons richten op de beperking.”

Gevoel van veiligheid

Michael Groen, gymdocent en actief bij aangepast sporten vanuit Synerkri, is het daarmee eens. Toch begeleidt hij vol overtuiging het voetbalteam voor mensen met autisme. “Wij willen sporten voor iedereen mogelijk maken. Veel van onze kinderen speelden eerst bij een regulier voetbalteam. Daar voelden ze zich anders en konden niet helemaal meekomen. Hier accepteert iedereen elkaar. Dat geeft een groot gevoel van veiligheid en vergroot het plezier in de sport.”

 Handvatten

Groen, die ook in het speciaal onderwijs werkte, hoopt dat zijn autismeteam een vast onderdeel wordt van de voetbalclub. “Voornaamste valkuil is dat de vrijwilligers van sportclubs vaak niet goed weten hoe ze kinderen met ADHD, autisme of een andere beperking kunnen benaderen. Het ontbreekt vaak aan kennis en dat weerhoudt mensen ervan om zo’n groep permanent te begeleiden. Het is nodig om sportverenigingen handvatten te geven zodat iedereen aan sport mee kan doen.”

De Inclusieve Tafel

JSO begeleidde de gemeente Krimpen aan den IJssel bij het maken van nieuw beleid waarin participatie van iedereen centraal staat. Gemeente, JSO en het lokale bureau Van Egmond Connect werkten nauw samen in dit proces.

De Inclusieve Tafel is een succesvolle manier om een beweging in gang te zetten. Uitgangspunt is de samenwerking met inwoners zelf. De Inclusieve Tafel start met een (persoonlijk) verhaal dat anderen ‘raakt’. Daardoor ontstaat betrokkenheid en draagvlak voor verandering  bij de aanwezige inwoners, professionals en beleidsmakers. Deelname vanuit een brede groep, domein overstijgend en op alle niveaus, is hierbij noodzakelijk omdat verbeteringen pas haalbaar zijn als het werkgebied zo min mogelijk afgebakend is. De inspiratie en energie voor acties tijdens de Inclusieve Tafel leiden tot daadwerkelijke veranderingen.

Meer weten? Neem dan contact op met Jeanette van der Meer.

Deel dit artikel

Opdrachtgever Gemeente Krimpen a/d IJssel
www.krimpenaandenijssel.nl

Contact Jeanette van der Meer