Zelf aan zet in eigen kern en buurt. JSO ontwikkelde samen met inwoners in Alphen aan den Rijn een traject dat helpt bij het gebruiken en ontplooien van eigen talent en initiatieven.

Opdrachtgever Participe Alphen aan den Rijn wil stimuleren dat er meer burgerinitiatieven van de grond komen. JSO begon na de zomer 2016 in een buurt en een dorpskern met betrokken inwoners een proeftuin die hen helpt bij het inzetten van hun talent.

Lokale helden

Monique Postma, adviseur JSO. “Voor een goede voedingsbodem benaderen we eerst sleutelfiguren, oftewel lokale helden. Iemand van een school, bewoners met ideeën of ondernemers in de buurt. Mensen die op persoonlijke titel wat willen betekenen.” In oktober was de startbijeenkomst waarbij de kern en buurt en sleutelfiguren in kaart zijn gebracht. Dit najaar staat het elkaar vinden, binden en motiveren centraal. Vervolgens start het traject om van idee naar actie te komen.

Resultaten

Monique: “Het gaat in vier bijeenkomsten over wat je elkaar kunt bieden, tips, ingangen en faciliteiten. Zodat initiatieven -groot en klein- op gang komen. Voor de laatste bijeenkomst vragen we iedere deelnemer om vijf geïnteresseerden uit te nodigen. Dan worden alle plannen gepresenteerd en trekt JSO zich terug. De ervaringen van onze werkwijze levert informatie op voor Tom in de buurt en de aanpak van andere organisaties in andere wijken. En stimuleert wijkbewoners om op hun eigen wijze een bijdrage te leveren aan de leef- en woonomgeving.”

Contact Vincent Kokke

02 maart 2017