De gemeenten in regio Haaglanden willen jongerenparticipatie in de jeugdhulp goed geregeld hebben. Zij vragen ondersteuning van JSO om ervaringen van jongeren te vertalen van praktijk naar beleid en vice versa.

De jongeren hebben zich verenigd in JONG doet mee!. Dat is een platform van jongerenraden van jeugdhulpinstellingen uit Haaglanden en jongeren met ervaring met dak- en thuisloosheid in Den Haag.

JSO en Fietje Schelling ondersteunen JONG doet mee! om hun ervaringen, meningen, wensen en adviezen te delen met bestuurders en beleidsmedewerkers. De ondersteuners van het platform onderhouden ook contact met de jongerenraden, de vrijwillige jongeren van het Straat Consulaat en de contactpersonen van gemeenten en instellingen. JONG doet mee! geeft gevraagd en ongevraagd advies over de jeugdhulp aan gemeenten en instellingen in Haaglanden.

Kernactiviteiten

Jaarlijks zijn er twee regionale bijeenkomsten met jongeren, jeugdhulpinstellingen en gemeenten. Andere opdrachtonderdelen zijn: verbinding met lokale participatie in  gemeenten, behandeling afzonderlijke vragen van gemeenten en coördinatie van in-, door en uitstroom van jongeren in JONG doet mee!. Doordat de ondersteuning van het platform doorloopt, wordt de gehele regio jaarlijks voorzien van adviezen. Zo heeft Den Haag in Haaglanden structureel vormgegeven aan jongerenparticipatie.

Niet alleen praten, ook doen

Met hulp van JSO hebben de jongeren een filmpje gemaakt over vijf voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat jeugdhulp mag stoppen. Het gaat in dit project niet alleen om praten, ook om doen. “Jongeren komen met verrassende ideeën, die je zelf niet had kunnen bedenken”, stelt een coach van een van de jongerenraden. Of, zoals programmamanager Arie Opstelten van gemeente Den Haag het verwoordt: “De stem van jongeren is onmisbaar voor de transformatie.”

Tekst gaat verder onder de video

Dit project is een voorbeeld van de JSO-dienst Samen Beleid Maken en een uitwerking van het product Jonge Helden.

De bestuurlijke regio Haaglanden (H10) bestaat uit tien gemeenten, waarvan twee centrumgemeenten. Dit zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Opdrachtgever Gemeente Den Haag namens regio Haaglanden

Doel
ondersteuning bieden aan jongeren en ambtenaren om ideeën te vertalen van praktijk naar beleid en vice versa. Regio Haaglanden geeft op deze wijze structureel vorm aan jongerenparticipatie.

Contact Milan Nieweg

Deel dit artikel