Samen met opdrachtgever Siriz, ervaringsdeskundigen, professionals, vrijwilligers en gemeenten ontwikkelt JSO in een proeftuin een programma om onbedoeld zwangerschap te voorkomen en jonge kwetsbare ouders beter te ondersteunen.

Geeske Hoogenboezem, adviseur en onderzoeker van JSO: “Tieners en jongeren die een kind krijgen, hebben te maken met allerlei problemen. Persoonlijke problemen, maar ook veel praktische en bureaucratische obstakels. Binnen het programma JOOZ willen we deze problemen aanpakken, samen met gemeenten en organisaties. Maar vooral willen we jonge ouders helpen om in hun kracht te komen

Landelijke aanpak

Adviseur José Huzen is met Geeske projectleider van het programma en samen deden zij eerder opdrachten rond het thema jong ouderschap. “In 2014 inventariseerden we voor het Ministerie van VWS de preventie van onbedoelde zwangerschap en ondersteuning en opvang van jonge ouders. Daar kwamen zoveel nieuwe inzichten uit, dat ons is gevraagd dit verder uit te werken in een landelijke aanpak. Siriz heeft daarin met ons het partnerschap opgezocht.”

Taskforce

Na gesprekken met de belangrijke spelers in het veld is in 2016 een Taskforce geformeerd die tweemaandelijks bij elkaar komt om organisaties te inspireren en samen te laten werken. Doel is om de grote knelpunten voor jonge ouders uit de weg te ruimen, zoals huisvestingsproblemen, schulden, obstakels in onderwijs, werk en schotten in beleid. Jonge ervaringsdeskundige ouders maken nadrukkelijk deel uit van de Taskforce.

Ervaringsdeskundigen

Geeske: “Dat jonge ouders betrokken zijn is heel belangrijk. Het gaat immers om hun leven. Zij geven ook de extra impact in de gesprekken die we voeren, bijvoorbeeld met politici. Tijdens ons congres in mei 2016 deden ervaringsdeskundigen voorstellen voor een andere aanpak in de sector en de rol die zij daar zelf bij kunnen vervullen. Deze voorstellen worden nu met verschillende organisaties uitgewerkt. De ouders zijn ontzettend gemotiveerd om ervoor te zorgen dat andere zeer jonge ouders meer kansen krijgen dan ze zelf hebben gehad.”

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Bea Houwers of kijk op www.jooz.nu.

Bekijk de animatie ‘Integrale aanpak voor mensen in een kwetsbare positie’ die (vanaf 02:02 minuten) laat zien hoe het programma JOOZ werkt aan nieuwe vormen van ondersteuning bij onbedoeld zwangerschap. Daarvoor zie je hoe Krimpen aan den IJssel een autismevriendelijke gemeente wil worden.

Deel dit artikel