Papendrecht wil meer zicht krijgen op kinderen die in armoede leven binnen de gemeente. Met een zogenaamde startfoto bracht JSO de omvang van het probleem in kaart en is inzichtelijk gemaakt wat goed gaat en waar kansen liggen.

Armoede is een ingrijpend maatschappelijk probleem. Op landelijk niveau stijgt het aantal mensen dat in armoede leeft of problematische schulden heeft. De gemeente Papendrecht wil weten of er sprake is van een toenemende armoedeproblematiek bij gezinnen met kinderen in de eigen gemeente. Op basis daarvan maakt de gemeente de keuze voor extra maatregelen in samenwerking met betrokken organisaties.

Cijfers en gesprekken

Om meer zicht  te krijgen op de problematiek in Papendrecht maakte JSO een ‘startfoto’ met de focus op kinderen en armoede. In de startfoto brengen we de omvang van het probleem in kaart, maar ook de goed lopende zaken, kansen en knelpunten. Dit doen we met een cijfermatige analyse en gesprekken met professionals en vrijwilligers die in aanraking komen met armoede en/of schulden.

PhotoVoice

Tevens worden de mensen met financiële zorgen of problemen betrokken bij het onderzoek. Dit doen we met een methode genaamd ‘PhotoVoice’. Hierbij maken mensen zelf de foto’s die hun verhaal vertellen. Op de foto’s staat wat mensen persoonlijk belangrijk vinden: waar worden zij blij van, en waarvan juist niet? Op die manier ontstaat een beeld van waar de deelnemers behoefte aan hebben in relatie tot eigen veerkracht, participatie en de oplossingskracht van de buurt. Het opent het gesprek over de situatie van armoede en maakt het thema makkelijker bespreekbaar.

Bevindingen delen

Naar aanleiding van het onderzoek is een interactieve bijeenkomst georganiseerd. Hier werd samen met betrokkenen vanuit verschillende invalshoeken, kennis gedeeld en nagedacht over innovatieve (maatwerk)oplossingen. Lees hier meer over deze bijeenkomst.

Rondom armoede en schuldenproblematiek bestaan veel programma’s, projecten en initiatieven. De werkwijze en het effect van deze projecten varieert, maar allen hebben hetzelfde doel: armoede en schulden uitroeien. JSO strijdt mee, onder andere met ons concept Lokale Helden.

Meer weten?

Opdrachtgever Gemeente Papendrecht
www.papendrecht.nl

Doel
De gemeente Papendrecht vroeg JSO om een vernieuwend onderzoek naar de situatie van gezinnen in armoede in Papendrecht

Contact

Deel dit artikel