Krimpen aan den IJssel wil een inclusieve gemeente zijn. De eerste grote stap die zij hiervoor namen was om met inwoners aan een gemeenschap te werken, waarbinnen iedereen met autisme spectrum stoornissen (ASS) kan meedoen. Inmiddels hebben ze hun aanpak verbreed en kijken ze samen met JSO hoe de samenleving ingericht kan worden zodat íedereen mee kan doen.

Samen met maatschappelijke partners en vertegenwoordiging van inwoners heeft de gemeente Krimpen inmiddels een visie ontwikkeld waarin zij uitdragen dat iedereen gelijk is en het recht heeft om mee te doen. Dit doen zij aan de hand van drie pijlers:

  • Begin met een persoonlijk verhaal
  • Werk met een brede, domein overstijgende groep en op alle niveaus
  • Ga in klein stapjes aan de slag en werk met concrete, haalbare acties
Dagelijkse belemmeringen

De inclusieve beweging begon in 2016 met de ambitie van de gemeente om bewoners met autisme te betrekken. Mensen met autisme lopen vaak tegen barrières op. Steeds moeten zij uitvinden hoe met emotionele, praktische of financiële belemmeringen om te gaan. Samen met lokale ( Van Egmond Connect) en regionale partners en met mensen met autisme en hun netwerk boog JSO zich over de vraag welke benadering nodig is als iemand met autisme solliciteert, aanklopt bij een sportclub, aansluiting zoekt op school of bijvoorbeeld zelfstandig wil wonen. Hierbij is het landelijke programma ‘Vanuit Autisme Bekeken’ als inspiratie gebruikt.

Klantreizen

Er groeide een levendige uitwisseling tussen ervaringsdeskundigen, bewoners, professionals en overheidsfunctionarissen. Een belangrijke rol was weggelegd voor de groep ambassadeurs. Dit zijn inwoners die willen vertellen hoe zij omgaan met niet passende regelgeving en verkeerde beeldvorming.  Via verkennende gesprekken en verschillende werkbijeenkomsten zijn de eerste stappen naar een autismevriendelijk Krimpen gezet. Er werden onder andere klantreizen ofwel: customer journeys georganiseerd. Deze ‘reizen’ brengen in kaart wat mensen met autisme en hun directe netwerk ervaren, waar ze tegenaan lopen en welke ideeën en oplossingen zij zelf hebben.

Resultaten

Een van de tools die het bijzonder goed deed is de inclusieve tafel. Dit is een werkvorm waarbij beleidsmakers, professionals en inwoners aan tafel zitten met ervaringsdeskundigen en luisteren naar het persoonlijk verhaal. Door de werkwijze ontstaat er draagvlak voor wezenlijke verandering. Sinds de klantreizen en de inclusieve tafels heeft de gemeente haar inclusieve ambitie breder getrokken en zijn er meerdere tafels georganiseerd. Een mooi voorbeeld waarbij een project is begonnen met een ‘kleine’ opgave en is uitgegroeid naar een gemeente brede beweging, hand in hand met de doelgroep.

 

Bekijk ook de animatie ‘Intergrale aanpak voor mensen in een kwetsbare positie’ die laat zien wat Krimpen aan den IJssel doet om een autismevriendelijke gemeente te worden. Ook is (vanaf 02:02 minuut) het programma JOOZ in beeld, dat werkt aan nieuwe vormen van ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap.

Links

www.vanuitautismebekeken.nl

Opdrachtgever Gemeente Krimpen a/d IJssel

Doel
De gemeente wil ervoor zorgen dat al hun inwoners, inclusief kwetsbare groepen, mee kunnen en willen doen in de samenleving

Contact

Deel dit artikel